Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu (Milli Mücadele Esnasında) ve Sonuçları

0

Milli Mücadele esnasında Damat Ferit paşa hükümetinin tutumu ve bu tutumun sonuçlarının maddeler halinde verildiği yazımız.

Damat Ferit Paşa

Damat Ferit Paşa (Kaynak: wikipedia.org)

DAMAT FERİT HÜKÜMETİ’NİN TUTUMU

Yurdun parçalanmasının kaçınılmaz olduğuna inanan ve çıkarını işgalci güçlerin yanında olmakta gören Damat Ferit, Anadolu Hareketi’ne amansız bir düşmanlık besliyordu. Ali Galip’in Sivas Kongresi’ni basma girişimi ve bu girişimin boşa çıkarılması üzerine, Mustafa Kemal, karşı saldırıya geçerek padişaha; ulusun, Damat Ferit Paşa’ya güveni kalmadığını bildirmek istedi. Ama, Damat Ferit buna engel oldu.

Bunun üzerine Mustafa Kemal; Damat Ferit Hükümeti çekilinceye ve yeni bir hükümet kuruluncaya kadar, İstanbul’la olan tüm haberleşmelerin kesilmesini isteyerek bir boykot hareketi başlattı. Bu süre içinde Sivas’taki kongre Temsil Heyeti, hükümet işleri için haberleşme yeri olacaktı.

Mustafa Kemal artık kamuoyunun desteğini almaya başlamıştı, İstanbul’daki aydınların çoğu da Mustafa Kemal Paşa’yı destekliyordu. Bunun üzerine Padişah, taktik değiştirerek Mustafa Kemal Paşa ile iyi geçinme yolunu denedi.

Damat Ferit’i görevden aldı. Yeni hükümeti kurmak için Ali Rıza Paşa’yı görevlendirdi. Bu olay, ulusal kurtuluş mücadelesini güçlendirdi. Milli hareketin içerideki ve dışarıdaki etkisini arttırdı.

Olay, aynı zamanda bir ihtilal karakteri taşıyordu. Çünkü boykot süresince Sivas’taki Temsil Heyeti, geçici hükümet olarak devlet otoritesinin başvurma yeri ve yürütme organı görevini yerine getirmiştir.


Leave A Reply