David Ricardo Kimdir? İngiliz İktisatçı ve Ekonomistin Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

David Ricardo kimdir? İngiliz ekonomist ve iktisatçı David Ricardo’nun hayatı, biyografisi, eserleri, çalışmaları ile ilgili bilgi.

David Ricardo

Kaynak: wikipedia.org

David Ricardo; İngiliz iktisatçısıdır (Londra 1772-ay.y. 1823). Yahudi kökenlidir. Eğitim için gönderildiği Hollanda’dan 1787’de Londra’ya döndü. Borsa bankerliği yapan babasıyla birlikte çalışmaya başladı 1793’de din değiştirerek Hristiyan bir kızla evlenmesi, ailesiyle bağlarının kopmasına ve mirastan yoksun bırakılmasına yol açtı. Bundan sonra kendi adına borsa bankerliği yapmaya başladı ve kısa sürede büyük bir servetin sahibi oldu. 1799’da Adam Smith‘in Wealth of Nations (Ulusların Zenginliği) adlı kitabını okuduktan sonra ekonomi bilimine karşı büyük bir ilgi uyandı. Öncelikle ekonomi politikasının somut ve güncel sorunları üzerinde çalışmalar yaptı.

1810’da yayımladığı The High Price of Bullion: A Proof of the Depreciation of Bank Notes (Madeni Fiyatın Yüksek Fiyatı: Banknotların Değer Yitirmesine İlişkin Bir Kanıt) adlı broşürde de aynı konuyu ele alarak bu çalışmalarıyla İngiliz kamuoyunun dikkatlerini üstüne çekti. 1814’te Gloucestreshire’de satın aldığı malikâneye çekilerek tüm zamanını ekonomi üzerine çalışmaya ayırdı. 1817’de görüşlerinin ortaya konulması açısından bir baş eser niteliği taşıyan On the Principles of Political Economy and Taxation (Siyasal Ekonominin ve Vergilemenin İlkeleri Üstüne) adlı kitabı yayımladı. Ricardo, İngiltere’de korumacı önlemlerin ardında gelişmesini sürdüren rantielere karşı endüstri burjuvazisinin yanında yer aldı. Uygulanmakta olan korumacı dış ticaret rejiminin kapitalizmin gelişmesine engel olduğunu ileri sürdü.

Onun kuramsal araçlarından bir başka doğrultuda yararlanan ise Karl Marx oldu. Marx, emek-değer kuramını, sermaye ve iş gücü arasında ortaya çıkan bölüşüm sorununa yönelterek artı-değer kuramıyla tamamladı ve bir sömürü çözümlemesine dönüştürdü. 1819’da Portalington temsilcisi olarak Avam Kamarası‘na girdi ve buradaki çalışmaları sırasında serbest ticaret rejiminin her fırsatta savunuculuğunu yaptı. Kuramları, ölümünden sonra yaygın biçimde eleştirilere hedef oldu. Ancak daha sonraları J. Stuart Mill’in onun ekonomi öğelerini değiştirerek de olsa benimsemesiyle birlikte, Ricardo’cu ekonomi uzun yıllar İngiltere’de resmi ekonomi öğretici olarak kabul edildi. Klasik İktisat Okulu’nun babası sayılan Ricardo, kendisinden sonra bölüşüm ve değer kuramları çeşitli eleştirilere hedef olduysa da geliştirdiği kavramlarla ekonominin bir bilim dalına dönüşmesine büyük katkılarda bulundu ve ekonomik düşünce tarihinin en saygın kişileri arasında yer aldı.

Biyografisi

David Ricardo (1772-1823), İngiliz iktisatçı ve politikacı olarak bilinir. Onun en önemli katkılarından biri “karşılaştırmalı üstünlük teorisi” olarak bilinen ve uluslararası ticaretin temellerini açıklayan ekonomik teoriydi. İşte David Ricardo’nun öne çıkan yaşam öyküsü ve katkıları:

Erken Yaşam ve Kariyer: David Ricardo, 18 Nisan 1772 tarihinde Londra’da, Portekiz kökenli bir Yahudi ailesinde doğdu. Ailesi, iş dünyasında aktif olan bir tüccar ailesiydi. Genç yaşta ticaret ile ilgilenmeye başladı ve borsada ticaret yaparak servet kazandı.

Advertisement

Ekonomiye İlgi ve İcatları: Ricardo, ekonomiye olan ilgisi sayesinde kendini geliştirmeye başladı. Klasik iktisat okulunun bir üyesi olarak kabul edilir. İkinci Lord Rothschild ile tanışması, onun ekonomiye olan ilgisini daha da artırdı ve iktisat çalışmalarına yönelmesine neden oldu.

Çalışmaları: 1817’de Ricardo, “İktisadi ve Mali İncelemeler” adlı kitabını yayımladı. Bu kitap, uluslararası ticaretin temelini oluşturan “karşılaştırmalı üstünlük teorisi”ni içeriyordu. Bu teori, bir ülkenin belirli bir mal veya hizmeti diğerinden daha düşük maliyetle üretebiliyorsa, o mal veya hizmetin üretimine odaklanması gerektiğini savunuyordu. Bu yaklaşım, serbest ticaret ve uzmanlaşma fikirlerinin temelini oluşturdu.

Çalışmalarının Etkisi: Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlük teorisi, iktisadi düşüncenin temel taşlarından biri haline geldi ve uluslararası ticaretin temel anlayışını şekillendirdi. Bu teori, serbest ticaretin faydalarını vurgulayarak, korumacılığa karşı bir argüman sunuyordu.

Politik Kariyer: Ricardo, iktisadi çalışmalarının yanı sıra politik alanda da aktifti. 1819’da Parlamento’ya seçildi ve özellikle tarife reformu ve para politikaları konularında görüşleriyle tanındı.

Ölümü ve Mirası: David Ricardo, 1823 yılında 51 yaşında Gut Gumpendorf, Viyana’da sıtmadan hayatını kaybetti. Ancak onun ekonomiye ve uluslararası ticarete olan katkıları uzun süre etkisini sürdürdü. Ricardo’nun çalışmaları, serbest ticaret savunucularının argümanlarına temel teşkil etti ve modern ekonomik düşüncede büyük etkiler bıraktı.

David Ricardo, ekonomi ve uluslararası ticaret teorilerine getirdiği katkılarla, ekonomi tarihinde önemli bir figür olarak kabul edilmektedir.

Advertisement

Başlıca eserleri:

Te Hight Price of Bullion: A Proof of the Depriciation of Bank Afotes(Madeni Paranın Yüksek Fiyatı: Banknotların Değer Yitirmesine İlişkin Bir Kanıt) 1810, An Essay on the Influence of Low Price of Corn on the Profits of Stock (Düşük Buğday Fiyatının sermayesinin Kârları üzerindeki Etkisi Üstüne Bir Deneme) 1815, Proposals for an Economical land Secure Currency (Sağlam ve Ekonomik Nakit İçin Öneriler) 1816, On the Principles of Political Economy and Taxaation (Siyasal Ekonominin ve Vergilemenin İlkeleri Üstüne) 1817, Collected Works (Toplu Eserler) 10, cilt, der. P. Sraffa ve M. H. Dobb 1951, 1955.


Leave A Reply