David Ricardo Kimdir? İngiliz İktisatçı ve Ekonomistin Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

David Ricardo kimdir? İngiliz ekonomist ve iktisatçı David Ricardo’nun hayatı, biyografisi, eserleri, çalışmaları ile ilgili bilgi.

David Ricardo

Kaynak: wikipedia.org

David Ricardo; İngiliz iktisatçısıdır (Londra 1772-ay.y. 1823). Yahudi kökenlidir. Eğitim için gönderildiği Hollanda’dan 1787’de Londra’ya döndü. Borsa bankerliği yapan babasıyla birlikte çalışmaya başladı 1793’de din değiştirerek Hristiyan bir kızla evlenmesi, ailesiyle bağlarının kopmasına ve mirastan yoksun bırakılmasına yol açtı. Bundan sonra kendi adına borsa bankerliği yapmaya başladı ve kısa sürede büyük bir servetin sahibi oldu. 1799’da Adam Smith‘in Wealth of Nations (Ulusların Zenginliği) adlı kitabını okuduktan sonra ekonomi bilimine karşı büyük bir ilgi uyandı. Öncelikle ekonomi politikasının somut ve güncel sorunları üzerinde çalışmalar yaptı.

1810’da yayımladığı The High Price of Bullion: A Proof of the Depreciation of Bank Notes (Madeni Fiyatın Yüksek Fiyatı: Banknotların Değer Yitirmesine İlişkin Bir Kanıt) adlı broşürde de aynı konuyu ele alarak bu çalışmalarıyla İngiliz kamuoyunun dikkatlerini üstüne çekti. 1814’te Gloucestreshire’de satın aldığı malikâneye çekilerek tüm zamanını ekonomi üzerine çalışmaya ayırdı. 1817’de görüşlerinin ortaya konulması açısından bir baş eser niteliği taşıyan On the Principles of Political Economy and Taxation (Siyasal Ekonominin ve Vergilemenin İlkeleri Üstüne) adlı kitabı yayımladı. Ricardo, İngiltere’de korumacı önlemlerin ardında gelişmesini sürdüren rantielere karşı endüstri burjuvazisinin yanında yer aldı. Uygulanmakta olan korumacı dış ticaret rejiminin kapitalizmin gelişmesine engel olduğunu ileri sürdü.

Onun kuramsal araçlarından bir başka doğrultuda yararlanan ise Karl Marx oldu. Marx, emek-değer kuramını, sermaye ve iş gücü arasında ortaya çıkan bölüşüm sorununa yönelterek artı-değer kuramıyla tamamladı ve bir sömürü çözümlemesine dönüştürdü. 1819’da Portalington temsilcisi olarak Avam Kamarası‘na girdi ve buradaki çalışmaları sırasında serbest ticaret rejiminin her fırsatta savunuculuğunu yaptı. Kuramları, ölümünden sonra yaygın biçimde eleştirilere hedef oldu. Ancak daha sonraları J. Stuart Mill’in onun ekonomi öğelerini değiştirerek de olsa benimsemesiyle birlikte, Ricardo’cu ekonomi uzun yıllar İngiltere’de resmi ekonomi öğretici olarak kabul edildi. Klasik İktisat Okulu’nun babası sayılan Ricardo, kendisinden sonra bölüşüm ve değer kuramları çeşitli eleştirilere hedef olduysa da geliştirdiği kavramlarla ekonominin bir bilim dalına dönüşmesine büyük katkılarda bulundu ve ekonomik düşünce tarihinin en saygın kişileri arasında yer aldı.

Başlıca eserleri:

Te Hight Price of Bullion: A Proof of the Depriciation of Bank Afotes(Madeni Paranın Yüksek Fiyatı: Banknotların Değer Yitirmesine İlişkin Bir Kanıt) 1810, An Essay on the Influence of Low Price of Corn on the Profits of Stock (Düşük Buğday Fiyatının sermayesinin Kârları üzerindeki Etkisi Üstüne Bir Deneme) 1815, Proposals for an Economical land Secure Currency (Sağlam ve Ekonomik Nakit İçin Öneriler) 1816, On the Principles of Political Economy and Taxaation (Siyasal Ekonominin ve Vergilemenin İlkeleri Üstüne) 1817, Collected Works (Toplu Eserler) 10, cilt, der. P. Sraffa ve M. H. Dobb 1951, 1955.

Advertisement

Leave A Reply