Deli İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Deli İle Atasözü

0
Advertisement

İçinde deli kelimesi geçen, deliler ile ilgili atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin açıklamaları ve anlamları. Deli hakkında atasözleri ve açıklamaları.

Deli İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Deli İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *** ağlama ölü için, ağla deli için
  yakınlarından biri ölenin acısı zamanla küllenir ancak bir yakını deli olanın acısı hiçbir zaman dinmez.
 • *** akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (oğlunu) everir
  kendilerini akıllı sananlar çok kez akılsız diye tanınanlardan daha az başarı gösterir.
 • *** akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
  atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.
 • *** aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.
 • *** atın dorusu, yiğidin delisi
  atın doru renkli olanı, kişinin ise gözünü budaktan esirgemeyeni makbuldür.
 • *** bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur
  sürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.
 • *** bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış
  bir insan bazen akla ve mantığa sığmayan bir iş yapar; yapılan iş, hiçbir kurala uymadığı için pek çok akıllı insan bunu düzeltmeye çalışır, fakat başaramaz.
 • *** deli arlanmaz, soyu arlanır
  densizce, delice iş yapanlar yaptıklarından utanacak durumda değillerdir ama ailesi, yakınları onların davranışlarından üzüntü duyarlar, utanırlar.
 • *** deli deli akanı bura bura tıkarlar
  aşırı ve ölçüsüz davrananlara karşı önleyici, sert tedbirler alınır.
 • *** deli deliden hoşlanır, imam ölüden
  kişi, kendisine benzeyen veya yarar sağlayacağı kimseden hoşlanır.
 • *** deli deliyi görünce çomağını (değneğini) saklar (gizler)
  saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir.
 • *** deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun
  akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
Devamı
 • *** deli ile çıkma yola, başına getirir bela
  deli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar.
 • *** deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş
  densiz, budala ev sahibi, konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk yerine koyar.
 • *** deliden al uslu haberi
  deli, sır saklamasını bilmediği için haberin doğrusu ondan alınır.
 • *** deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış
  aklı kıt olan kimse, bir kez hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği nesneyi, gerçekten ona benzemese de elde etmeye çalışır.
 • *** deliye her gün bayram
  her fırsattan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve her şeyi eğlenceli yönden alanlara söylenen bir söz.
 • *** deliye taş atma, başını yarar
  davranışlarında çılgınlık bulunan kimseye dokunma yoksa sana öyle çılgınca saldırır ki yaptığına pişman olursun.
 • *** demir ıslanmaz, deli uslanmaz
  her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.
 • *** devletli ile deli bildiğini işler
  yüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.
 • *** düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya
  akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar.
 • *** gördün deli, savul geri!
  dengesiz kimselerden uzak durmak gerekir.
 • *** iki deliye bir uslu koymuşlar
  birbirleriyle anlaşamayan, kavga eden iki kişinin arasını bulacak bir akıllının olması gerekir.
 • *** karaya sabun, deliye öğüt neylesin
  özü bozuk olan şey, düzeltme çabalarıyla iyi duruma getirilemez.
 • *** oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin
  çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • *** parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zor
  elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek herkesin yapamayacağı zor bir iştir.
 • *** sarhoştan, deli bile korkar
  sarhoş olmak delirmekten de beterdir, sarhoş insan kendini denetleyemez, delinin yapmayacağı şeyleri yapar.
 • *** taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır
  her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.


Leave A Reply