Demir Bileşikleri Nelerdir? Özellikleri ve Kullanım Alanları

1
Advertisement

Demir elementinin yaptığı bileşikler nelerdir? Demir elementi bileşiklerinin özellikleri, kullanım alanları nelerdir?

demir bileşikleri

Demir Bileşikleri ve Kullanım Alanları

 • Demir (II) fluorür FeF2.
 • Demir (III) fluorür FeF3
 • Demir (II) klorür FeCl2 Çeşitli ilaçların hazırlanmasında ve kumaş boyacılığında mordan olarak kullanılır.
 • Demir (III) klorür FeCl2. Güçlü, asit özelliği gösterir. Gravürcülükte; fotoğrafçılıkta; öteki demir tuzlarının, pigmentlerin, mürekkeplerin yapımında, tekstil boyamacılığı ve baskısında mordan olarak kullanılır.
 • Demir (II) bromür FeBr2
 • Demir (III) bromür FeBr2
 • Demir (II) iyodür FeI2
 • Demir (II) oksit Fe02 Yeşil camların üretiminde; çelik yapımında; emayelerde ve zatalizör olarak kullanılır.
 • Demir (III) oksit Fe203 Lastik, boya, kâğıt, linolyum, seramik ve cam yapımında pigment olarak; camların değerli metallerin ve elmasların parlatılmasında aşındırıcı olarak; elektrik dirençleri ve yarı iletkenlerde; mıknatıslarda ve manyetik bandlarda kullanılır.
 • Demir (II, III) oksit Fe3O3 Boyalar, linolyum ve seramik sırlarında pigment olarak; camın renklendirilmesinde; parlatıcı olarak; tekstil endüstrisinde, katotları yapımında kullanılır.
 • Demir (II) hidroksit Fe(OH)2
 • Demir (III) hidroksit FeO(OH) Su arıtılmasında; kimya endüstrisinde; gazların temizlenmesinde soğurucu olarak kullanılır.
 • Demir (II) sülfür FeS. Boya pigmenti olarak; seramik endüstrisinde; laboratuvarlarda hidrojen sülfür kaynağı olarak kullanılır.
 • Demir (II) oksalat FeC204 Ferrox. Fotoğrafçılıkta developer olarak; camlara yeşilimsi kahverengi renk verilmesinde; boya ve verniklerde: plastik pigmentli olarak kullanılır.
 • Demir (III) nitrat Fe(N03)3. Kumaş boyamacılığında mordan, analitik kimyada belirteç olarak kullanılır.
 • Demir (II) fosfat Fe3(P04)2 Katalizör olarak ve seramiklerde kullanılır.
 • Demir (III) fosfat FeP04 Kimyasal gübre olarak ve besin katkı maddesi olarak kullanılır.
 • Demir (II) sülfat FeS04. Elektrolit demir kaplama banyolarında; radyasyon dozimetrelerinde; ahşap malzemenin korunmasında; tarım ilaçlarında; mürekkep yapımında; litografyada; deri boyanmasında; suların arıtılmasında; polimerleşme katalizörü olarak kullanılır.
 • Demir (III) sülfat Fe2(S04)3 Demir saplarının yapımında; öteki demir tuzlarının elde edilmesinde pigment yapımında; suların arıtılmasında; tekstil boya ve baskıcılığında mordan olarak; polimerleşme katalizörü olarak kullanılır.

Amonyum demir şapı

 • H4Fe(S04)2 I2H2O Tekstil boyama ve baskıcılığında mordan olarak kullanılır.
 • Amonyum demir (II) sülfat (NH4)2 Fe(S04)26H20 Fotoğrafçılıkta, polimerleşme katalizörü olarak kullanılır.
 • Ferratlar, Ferrat (II), Ferrat (III), Ferrat (IV), Ferrat (VI)
 • Siyanoferratlar: Prusya mavisi, Berlin mavisi ve Berlin yeşili olarak adlandırılan maddelerin tümü temelde aynı yapıya sahip olan ve demir (II) ile demir (III) yan yana içeren siyano-ferrat bileşikleridir.
 • Demir (III) heksasiyanoferrat (II) Fe4(Fe(CN)6)3 Mürekkep, boya, alkid reçineleri, linolyum, deri, lastik, yağlı boyalarda pigment olarak kullanılır.

Demir karboniller

Demir pentakarbonil Fe(CO)5 Radyo ve televizyon yapımında yüksek frekans bobinlerinin çekirdeklerinde kullanılan ve karbonil demiri adı verilen ince dağılmış demir tozunun hazırlanmasında; motor yakıtlarına vuruntuyu önleyici katkı maddesi olarak kullanılır.

Alaşımları:

Saf demir özel amaçlarla ve az miktarda kullanılır. Çelik, dökme demir, dövme demir gibi demir türleri birer alaşımdır. Ferro alaşımları adı verilen demir alaşımları, az miktarda demir içerir ve bunlar alüminyum, bor, krom, mangan, silisyum gibi elementleri çelik içine katarak alaşımlı çeliklerin hazırlanmasında kullanılır.


1 Yorum

Leave A Reply