Demokrasinin Temel İlkeleri

21
Advertisement

Demokrasi nedir ve neden önemlidir? Demokrasinin anlamı, Maddeler halinde, açıklamalı, demokrasinin temel ilkeleri, hakkında bilgi.

Demokrasi

Demokrasinin Temel İlkeleri

Demokrasinin Tanımı

Demokrasi, farklı biçimlerde tanımlanır:

• Halkın egemenliğine dayanan yönetim modelidir.
• Özgür bir seçim sistemi sonucunda seçilen temsilcilerden kurulan halk yönetimidir.
• Halkın halk tarafından yönetimidir.
• Temel insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir sistemdir.
• Bir erdemlilik rejimi, bir yaşam biçimidir.

Bir devletin demokratik olması için siyasi partiler, serbest seçimler, katılım, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, sivil toplum, sosyal adalet, hak, özgürlük gibi kurum, ilke ve kavramları içinde barındırması gerekir.

Advertisement

Demokrasinin, insan haklarına saygılı, özgürlükçü, eşitlikçi, uzlaşmacı, hukuk devleti olma vb. özellikleri vardır. Bu özellikler farklı kişilik ve kültürel özelliklere sahip bireylerin, grupların, toplulukların birlikte yaşamalarına ortam hazırlar.

Demokrasi İle İlgili Sözler

Demokrasinin Temel İlkeleri Maddeler Halinde

a. Milli Egemenlik Demokraside egemenlik halka aittir. (Egemenlik; yönetme yetkisini ifade eder.) Halk, hür iradesiyle yönetime katılır ve yönetime yön verir. Günümüz demokratik yönetimlerinde halkın iradesi ve egemenliği, belirledikleri temsilciler aracılığıyla gerçekleşir. Halk temsilcilerini seçer; temsilciler de halk adına yasalar yapar. Ülke bu yasalara göre yönetilir.

b. Seçme-seçilme hakkı: Demokrasilerde temsilciler seçimle belirlenir. Serbest seçim, açık sayım ilkesi geçerlidir.

Advertisement

c. Katılım: Yurttaşlar seçme ve seçilme haklarıyla yönetime iradesini yansıtır. Demokratik uygulamalarla alınan kararlar halk tarafından daha kolay benimsenir. İnsanlar kendi koydukları kuralları genellikle çiğnemezler.

d. Özgürlük: İnsan hakları ve özgürlükleri demokrasinin vazgeçilmezleridir. Demokrasinin olmadığı yerde özgürlük ve insan hakları, özgürlük ve insan haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz.

Demokrasi, özgürlük ve insan haklarını korur.

e. Eşitlik: Demokraside eşitlik, yasalar önünde eşitliktir. Herkes yasalarla kendisine tanınan haklardan eşit biçimde yararlanır.

f. Çoğulculuk Demokraside her görüşe, anlayışa, inanışa saygı gösterilir. Seçimlere birden fazla siyasi parti katılır. Böylece farklı görüş ve düşünceler yönetimde kendini ifade olanağı bulur.

Advertisement

g Çoğunluk Demokraside çoğunluk ilkesi aranır. Seçimlerde çoğunluğu elde eden parti iktidar olur. Diğer partiler de muhalefeti oluşturur. Demokrasilerde çoğunluğun yanında azınlığın da hakları korunur.

ı. Hukuk devleti Hukuk Devleti, yurttaşlarına hukuk güvenliği sağlayan, yöneticilerin de hukuka bağlı olduğu devlettir. Hukuk devletinde yargı bağımsızdır. Devletin yaptığı bütün işler yargı denetimine açıktır.

j. Kuvvetler ayrılığı: Demokrasilerde kuvvetler ayrılığı (yasama, yürütme, yargının ayrı organlarda temsil edilmesi) ilkesi uygulanır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi iktidar tekelini kıran bir uygulamadır.

Advertisement

21 yorum

Leave A Reply