Devletin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

0
Advertisement

Devletin görev ve sorumlulukları nelerdir? Devletin temel amaç ve görevleri, sorumlulukları hakkında bilgi.

Devletin Görev ve Sorumlulukları

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti yapısında olan devletlerde bireye ve topluma hizmet esastır. Anayasamızda; “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti“, şeklinde nitelikleri tanımlanan devletimizin vatandaşlarına karşı birçok görev ve sorumlulukları vardır. Eğitim, çalışma, adalet, savunma, sağlık, güvenlik, insan haklarını koruma vb. bu görevlerden bazılarıdır.

Devlet, topluma hizmet etmek ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan bir hizmet kurumudur. İnsanın insanca yaşama hak ve hürriyetini sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak devletin en önemli görevleri arasındadır. Bununla birlikte vatandaşlarının güvenliğini sağlamak da devletin başlıca görevlerindendir. Bu bakımdan devlet önemli bir kurumdur.

***Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun, refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak;

Advertisement

***Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

• Devlet, bireylerin sağlıklı bir çevrede onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamayı amaçlar. Bireylerin eğitim ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşması için tedbirler alır. Vatandaşlarının eğitim hakkı için okullar, sağlık hakkı için hastaneler, çocuk yuvaları, huzurevi vb. açarak bireylerin bu haklarını kullanmasına yardımcı olur.

• Devlet; yaşlılık, hastalık, engellilik ve işsizlik gibi sebeplerle çalışamayacak durumda olan vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını sağlar. Kişinin bedensel ve ruhsal varlığının gelişmesi için gerekli ortamı hazırlar.

Sahip olduğumuz haklar çerçevesinde aile yaşamına saygı gösterilmesini istememiz, özgürce haberleşebilmemiz, seyahat edebilmemiz, inançlarımızın gereğini yerine getirebilmemiz, düşüncelerimizi açıkça dile getirebilmemiz, haklarımızı arayabilmemiz devletin sağladığı koruma sayesindedir.

Advertisement

• Devlet adil yargılanma ve adalete kolay erişim için düzenlemeler yapar. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin gereksinimlerini karşılamak üzere kanunları hazırlar, insan haklarının etkin ve eksiksiz uygulanması için yasal düzenlemeler yapar, kurum ve kuruluşlar açar. insan Hakları Üst Kurulu, Mecliste İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bu kuruluşlara örnektir.

• Devlet özgürlüklerin güvencesidir. Örneğin; vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü, haberleşme özgürlüğünü vb. güvence altına alır.

Çalışma hayatının insan haklarına uygun bir biçimde düzenlenmesi için çalışmalar yapar. Örneğin; iş güvenliği, haftalık çalışma saatleri, sendika kurma ile ilgili yasalar çıkarır.

Advertisement

Leave A Reply