Dinin İnsan hayatındaki Yeri ve Önemi

0

Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili olarak genel bilgiler. Dinin insan için öneminin maddeler halinde verildiği yazımız.

Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri doğrultusunda dinin insan hayatındaki önemini şöyle sıralayabiliriz:

Advertisement

İnsan hayatında çok önemli bir yere sahip olan din, insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal bir kurumdur. Din, insanla-insan, insanla-evren ve insanla-Allah arasındaki ilişkileri düzene koyan ilkeler getirmiştir. Böylece insanı hem maddi (bedeni) hem de manevi (ruhi, zihni ve kalbi) bakımdan yüceltmeyi amaç edinmiştir.

Din, insanın insanca yaşamasına yardımcı olma açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü din, insan yaşamını derinden etkiler ve onun hayatına yön verir.

Din, insanı bilgi ve düşünce açısından olgunlaştırmayı, tutum ve davranışlarında ölçülü ve dengeli olmayı hedefler. “Allah, ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını imtihan etmek için yarattı” (Mülk suresi, ayet 2) ayeti, dinin amacının insanı ahlaki olgunluğa ulaştırmak olduğunu göstermektedir.

Dinin insan için önemini şöyle sıralayabiliriz:

Advertisement
  1. İnsanı aklını kullanmaya yani düşünmeye teşvik eder.
  2. İnsanı iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya; iyi insan olmaya ve onu yararlı işler yapmaya yönlendirir.
  3. İnsana sorumluluklarını bildirir.
  4. İnsanı öğrenmeye, araştırmaya, bilgi edinmeye teşvik eder.
  5. Toplumda iyilik, güzellik, doğruluk, sevgi, saygı, kardeşlik gibi insanı yücelten değerlerin yerleşmesini sağlar.


Leave A Reply