Disleksi Nedir, Nasıl Bir Hastalıktır? Disleksinin Belirtileri ve Yönetme Yolları

0

Disleksi nedir, nasıl bir hastalıktır? Disleksinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Disleksi ile nasıl başa çıkılır, yönetme ve tedavi seçenekleri nelerdir?

disleksi

Kaynak: pixabay.com

Disleksi

Disleksi, bir kişinin okuma ve yazma yeteneğini bozan bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksi, beynin grafik sembolleri ve kelimelerin seslerini işleme biçimlerini içerir. Genellikle kelime tanımayı, hecelemeyi ve harfleri seslerle eşleştirme yeteneğini etkiler. Nörolojik bir durum olsa da, disleksinin zeka ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Disleksi yaygındır. Bazı uzmanlar, insanların %5-10’unda buna sahip olduğuna inanırken, bazıları da prevalansın %17 olduğunu tahmin ediyor. Erken yaşlardan itibaren teşhis, rehberlik ve destek almak, durumun etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu makale, çocuklarda ve yetişkinlerde disleksinin nedenleri, semptomları ve yönetimine yakından bakacaktır.

Disleksi Nedir?

Disleksi, beynin yazılı materyalleri işleme biçimini etkileyerek kelimeleri tanımayı, hecelemeyi ve deşifre etmeyi zorlaştırır. Disleksinin etkileri kişiden kişiye değişir. Bu durumdaki kişiler genellikle hızlı okumakta ve hata yapmadan okumakta zorlanırlar. Ayrıca okuduklarını anlamakta zorlanabilirler. Disleksi nörolojik bir sorundur ve ailelerden geçebilir. Yetersiz öğretim, öğretim veya yetiştirmenin sonucu değildir. Zor olsa da, disleksisi olan hemen hemen herkes doğru eğitimi alırsa okumayı öğrenebilir.

Teşhis

Disleksisi olan kişiler, büyük olasılıkla çocuk veya genç yetişkin olarak teşhis alırlar. Bu teşhisi alan yetişkinler genellikle tüm yaşamları boyunca bu duruma sahip olmuştur. Bununla birlikte, bir kişi beyin hasarı nedeniyle disleksi kazanabilir. Bir ebeveyn, vasi veya öğretmen genç bir kişinin disleksi olduğundan şüphelenirse, profesyonel bir değerlendirme hakkında soru sormalıdır. Okul yardımcı olabilir. Erken teşhisin etkili yönetime yol açması daha olasıdır.

Bir disleksi teşhisi almak, çocuk veya ergen için daha fazla desteğe kapı açabilir. Kolejlerde ve üniversitelerde özel eğitim hizmetleri, destek programları ve hizmetler için uygun hale gelebilirler. Uluslararası Disleksi Derneği’ne göre, tanısal değerlendirmeler genellikle aşağıdaki alanları kapsar:

 • aile öyküsü ve erken gelişim dahil olmak üzere arka plan bilgileri
 • sözlü dil becerileri
 • kelime tanıma
 • akıcılık becerileri
 • okuduğunu anlama
 • kelime bilgisi
 • kod çözme veya harf-ses bilgisini kullanarak yeni kelimeleri okuma yeteneği
 • fonolojik işleme veya beynin kelimelerin seslerini nasıl işlediği

Değerlendirme sırasında, muayene eden kişi, benzer semptomlara sahip olabilecek diğer koşulları ekarte etmeyi amaçlayacaktır. Örnekler arasında görme sorunları, işitme bozukluğu, eğitim eksikliği ve sosyal ve ekonomik faktörler sayılabilir.

Belirtiler

İnsanlar her yaşta disleksi belirtileri gösterebilirler, ancak çocukluk döneminde ortaya çıkma eğilimindedirler. Disleksi, aşağıdakileri içeren zorluklara neden olabilir:

Geliştirme kilometre taşlarına ulaşmak

Disleksik çocuklar emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı ve bisiklete binmeyi yaşıtlarından daha geç öğrenebilirler.

Konuşmayı öğrenmek

Disleksik bir çocuğun konuşmayı öğrenmesi daha uzun sürebilir. Ayrıca kelimeleri yanlış telaffuz edebilirler, kafiyeleri zorlayıcı bulabilirler ve farklı kelime sesleri arasında ayrım yapmıyormuş gibi görünebilirler.

Okumayı öğrenmek

Bu zorluk okul öncesi dönemde ortaya çıkabilir. Bir çocuk harfleri seslerle eşleştirmeyi zor bulabilir ve sözcüklerdeki sesleri tanımakta zorlanabilir.

Disleksi semptomları, gençler daha karmaşık beceriler öğrenmeye başladığında da ortaya çıkabilir. Örneğin, durum aşağıdakilerle zorluğa neden olabilir:

 • dilbilgisi
 • okuduğunu anlama
 • akıcı okuma
 • cümle yapısı
 • derinlemesine yazı
 • Bakıcılar ve öğretmenler, bir çocuğun okumaya isteksiz olduğunu fark edebilir – bunu gerektiren durumlardan kaçınabilirler.
Yazmayı öğrenmek

Kağıt üzerinde, disleksi olan bir kişi, farkında olmadan sayıları ve harfleri tersine çevirebilir. Ayrıca, disleksi olan bazı çocuklar, beklenen öğrenme ilerleme modellerini takip etmezler. Örneğin, bir kelimeyi hecelemeyi öğrenip ertesi günü tamamen unutabilirler.

Sesler işlenmesi

Bir kelimenin ikiden fazla hecesi varsa, sesleri işlemek çok daha zor olabilir. Örneğin, “maalesef” kelimesinde, disleksik bir kişi “ma” ve “ef” seslerini işleyebilir, ancak aradaki sesleri işleyemez.

Veri kümeleri

Disleksisi olan çocukların alfabedeki harfleri ve onları nasıl telaffuz edeceklerini öğrenmeleri daha uzun sürebilir. Ayrıca haftanın günlerini, yılın aylarını, renkleri ve bazı aritmetik tabloları hatırlamakta zorlanabilirler.

disleksi

Kaynak: pixabay.com

Koordinasyon

Disleksisi olan bir kişi akranlarından daha az koordine olabilir. Örneğin, bir topu yakalamak zor olabilir ve sağı solu karıştırabilirler. Azalmış el-göz koordinasyonu, dispraksi de dahil olmak üzere diğer benzer nörolojik durumların bir belirtisi olabilir.

Konsantrasyon

Disleksi olan insanlar genellikle konsantre olmakta zorlanırlar. Bunun nedeni, birkaç dakika okuma veya yazma mücadelesinden sonra zihinsel olarak yorgun hissetmeleri olabilir. Ayrıca, genel nüfusla karşılaştırıldığında, disleksi olan çocukların sayısında da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) vardır.

Bazı tahminlere göre, genel okul nüfusunun %3-5’inde her iki durumu da yaşarken, disleksi olanların %30’unda DEHB vardır.

Fikirlerin sırası

Disleksik bir kişi, akranlarına mantıksız veya bağlantısız görünen bir sırayla fikirlerini ifade edebilir.

Otoimmün koşullar

Disleksisi olan kişilerin mevsimsel alerjiler, astım ve egzama gibi otoimmün durumlar geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Disleksiyi yönetmek

Disleksinin tedavisi yoktur, ancak bir dizi yaklaşım günlük işleri çok daha kolay hale getirmeye yardımcı olabilir. Disleksi her insanı farklı şekilde etkiler ve çoğu insan öğrenme farklılıklarına uyum sağlamanın ve gelişmenin yollarını bulur. Yaşamın erken döneminde teşhis ve destek almanın uzun vadeli faydaları olabilir. Çocuklarda disleksi yönetimi şunları içerebilir:

 • Bireysel ihtiyaçların değerlendirilmesi: Bu, öğretmenlerin çocuk için hedeflenen bir program geliştirmesine yardımcı olur.
 • Uyarlanmış öğrenme araçları: Disleksik çocuklar dokunma, görme ve işitme gibi duyularına dokunan öğrenme araçlarından yararlanabilir.
 • Rehberlik ve destek: Danışmanlık, benlik saygısı üzerindeki etkileri en aza indirmeye yardımcı olabilir. Diğer destek biçimleri, örneğin sınavlarda ek süre verilmesini içerebilir.
 • Devam eden değerlendirme: Disleksik yetişkinler, gelişen başa çıkma stratejileri geliştirme ve daha fazla destekten yararlanabilecekleri alanları belirleme konusunda yardımdan yararlanabilir.

Disleksili kişilerin büyük çoğunluğunda doğuştan var olsa da, genellikle beyin hasarı veya inme nedeniyle bunu elde etmek mümkündür.

Bir kişinin ana dili, durumla ilgili deneyimlerini etkileyebilir. Örneğin, hafif ila orta derecede disleksisi olan bir kişinin, yazılı biçim ile sesleri arasında net bağlantıları olan ve İtalyanca veya İspanyolca gibi tutarlı gramer kuralları olan bir dili öğrenmesi daha kolay olabilir.

Yetişkinler ve çocuklar

Disleksi belirtileri yaşla birlikte değişir. Aşağıda, durumun yaşamın farklı aşamalarında nasıl ortaya çıktığını öğrenin.

 • Çocuklar okula başlamadan önce şunları gösterebilirler:
 • Gecikmiş konuşma ve kelime hazinesi gelişimi
 • Kelimeleri oluşturma ve seçmede zorluklar, örneğin kelimeleri benzer seslerle karıştırarak
 • sayılar, alfabe ve renk adları gibi bilgileri saklama sorunları

Çocuklar okul çağındayken şunları yapabilirler:

 • Yaş gruplarına göre düşük bir okuma seviyesine sahip olmak
 • bilgiyi işlemede ve dizileri hatırlamada zorluk yaşarlar
 • yabancı kelimelerin seslerini işlemede sorun yaşar
 • okuma ve yazma ile daha uzun sürer
 • okumayı içeren görevlerden kaçınır

Gençler ve yetişkinler şunları yapabilir:

 • yüksek sesle okumakta zorluk çekmek
 • okumak ve yazmak daha uzun sürer
 • hecelemede sorun var
 • kelimeleri yanlış telaffuz etmek
 • belirli nesneler veya konular için kelimeleri hatırlamakta sorun yaşamak
 • Başka bir dil öğrenmede, metin ezberlemede ve matematik yapmada zorluk çekmek
 • bir hikayeyi özetlemekte zorlanmak

Türler

Araştırmacılar, bazı insanların yaşadığı semptom gruplarını incelemelerine rağmen, şu anda resmi bir disleksi tanı “tipi” yoktur.

Genel olarak, bir bireyin belirli zorluklarını belirlemek, doğru desteği almalarına yardımcı olabilir. Bazı insanlar şunları yaşar:

 • Fonolojik disleksi: Aynı zamanda disfonetik veya işitsel disleksi olarak da bilinir, bu, kelimeleri daha küçük birimlere ayırmada zorluk yaşamayı içerir, bu da sesleri yazılı formlarıyla eşleştirmeyi zorlaştırır.
 • Yüzeysel disleksi: Aynı zamanda diseidetik veya görsel disleksi olarak da adlandırılan bu, sözcükleri görerek tanımakta güçlük çekmeyi, sözcükleri öğrenmeyi ve hatırlamayı zorlaştırmayı içerir.
 • Hızlı adlandırma eksikliği: Bu, kişi gördüğünde bir harf veya sayıyı adlandırmakta zorluk çekmeyi içerir.
 • Çift eksiklik disleksisi: Bu, harfleri ve sayıları adlandırmak için sesleri izole etmekte zorluk çekmeyi içerir.
  Bazen insanlar “yönlü disleksi”ye de atıfta bulunurlar, yani sağdan sola söylemekte zorlanırlar. Bu, durumun ortak bir özelliğidir.

Bir kişi sayılar ve matematikte zorluk çekiyorsa, özellikle bu diskalkuli için tıbbi terim. Bazen disleksi ile veya bağımsız olarak ortaya çıkar.

Özet

Disleksi, okuma ve yazmada zorluklar yaratan bir öğrenme farkıdır. Disleksi için bir tedavi olmamasına rağmen, birçok yaklaşım ve araç günlük aktiviteleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Disleksi olan herkes bu durumu farklı şekilde deneyimler, ancak doğru destekle, bu durumdaki insanlar, disleksi olmayan insanlar gibi başarılı olabilir.


Leave A Reply