Doğal Güzellikleri İle Meşhur Bodrum’un Tarihi, Tarihsel Eserleri ve Kalesi

0
Advertisement

Muğla’nın Bodrum ilçesinin tarihi özellikleri, gezilecek yerleri ve meşhur Bodrum Kalesi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bodrum Tarihi;  Herodotes’e göre, Halikarnassos (Bodrum) Dor kavminin İö 6. yüzyılda kurduğu altı kentten oluşan Heksapolis Birliği içindeydi. Kente İÖ 550’de Lidya egemen oldu. İÖ 546’da Pers egemenliğine girdi. İÖ 468’de Attika Delos Deniz Birliği’ne üye oldu. İÖ 430’da yeniden Pers egemenliğine girdi. Bu dönemde Perslere bağlı satraplarca yönetildi. Karya satraplarından Mausolos döneminde (İÖ 377-353) başkent, Mylasa’dan (Milas) buraya taşındı. Kentin tepesine bir kral sarayı yapıldı.

Satrap Mausolos öldükten sonra eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia, İÖ 4. yy’da eşi ve ağabeyi için anıtsal bir mezar olan Mausoleiuniu yaptırdı. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri sayılan bu anıttan günümüze yalnızca temel kalıntıları ulaşmıştır. Öteki tarihsel eserler arasında 10 bin kişilik antik tiyatro sayılabilir. Öteki Karya kentlerinin tersine Halikarnassos, Büyük İskender’in saldırılarına direndi. İskender İÖ 334’te kenti ele geçirerek yakıp yıktı, direnişi çok kanlı bir biçimde bastırdı. İÖ 3. yüzyılda da Halikarnassos’u Mısır donanması üs olarak kullandı. Kente İÖ 192’de Roma, İÖ 189’da Rodoslu denizciler, İÖ 8 8’de kısa bir süre Pontus Krallığı egemen oldu.

Daha sonra Roma’nın oluşturduğu Asia (Küçük Asya) Eyaleti sınırları içine katıldı. Hıristiyanlığın ilk yıllarında piskoposluk merkezi oldu. 11. yüzyılda Türklerin eline geçti. Birinci Haçlı Seferleri sırasında Bizanslılar tarafından yeniden alındı. 1261’den sonra Menteşe Beyliği’nin, 1415’te Rodos şövalyelerinin eline geçti. Kentin kalesini Rodos şövalyeleri Çelebi Sultan Mehmet’in izniyle Bodrum 1522’de kaptan Bulak Mustafa Paşa tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. 1866’da Muğla’ya bağlı bir ilçe oldu. II. Abdülhamit döneminde hükümlüler için hapishane olarak kullanılan kale, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız gemilerinin top atışıyla yıkıldı. Kurtuluş Savaşı sırasında İtalyan (1919) işgaline uğrayan Bodrum, 1923’te Muğla’ya bağlı ilçe oldu.

Bodrum Kalesi

Bodrum Kalesi

Bodrum Kalesi:

1402’de Bodrum Rodos Şövalyeleri tarafından ele geçirildikten sonra yapıldı. Bir deprem sonucu yıkılan Mausoleum’un özgün parçalarından taş, heykel ve kabartma parçaları kalenin yapımında kullanıldı. Şövalyeler kaleye Petronium ya da St. Petrus Kalesi adını verdiler. İki girişi olan kale iç içe üç duvardan oluşur. Üçüncü duvar, birinci ve ikinci duvar sırasından daha yüksektir.

Merdivenlerle çıkılan dar bir kapıdan iç kaleye çıkılır ve burada kuleler yer alır. Bunlar; İtalyan, İngiliz, Alman ve Fransız kuleleridir. Kalenin birçok yerinde şövalye armaları, Latince yazıtlar ve aziz kabartmaları vardır. Kalenin içindeki kilise de Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmüştür. Günümüzde kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply