Doğu Blokunun Kurulması

0
Advertisement

Doğu Bloğu nedir? Doğu Bloğu ülkeleri nelerdir? Doğu Blokunun kurulması konu anlatımı, özeti.

Berlin Duvarı

Berlin Duvarı

Doğu Blokunun Kurulması

II. Dünya Savaşı’nda Nazi ordularını yenen SSCB ordusu (Kızıl Ordu), Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı işgalden kurtardı, savaş sırasında kazanılan saygınlık savaş sonrasında bu ülkelerde komünist rejimlerin kurulmasını kolaylaştırdı.

***İtalya ve Fransa, Amerikan ve İngiliz orduları tarafından kurtarıldığı için yönetimleri komünizmden etkilenmedi.

10 Şubat 1947 yılında Sovyet işgali altındaki ülkelerle barış antlaşmaları imzaladıktan sonra bu ülkelerdeki komünizm karşıtı partilerin tasfiyesine girişildi. Yugoslavya ve Arnavutluk’ta yapılan anayasalarla ülkeler Sovyet modeline göre kuruldu, komünistler iktidarı ele geçirdi. Böylelikle Sovyet Rusya sınırlarını güvenlik çemberine aldı.

Asya’da Mançurya ve Kuzey Kore işgal edildi. Çin, Malezya ve Filipin’de komünist hareketler desteklendi. Sovyet Rusya, Doğu ve Güneydoğu Asya’daki etkinliğini arttırdı. Sovyet Rusya’nın etkisi altındaki devletlerin, Batılı devletlerle olan ilişkilerindeki kapalılık ve gizlilik siyasetlerini eleştirmek amacıyla W. Churchill tarafından “Demir Perde” tanımı kullanıldı. Zaman içerisinde bu tanım Doğu Bloku ülkelerini ifade etti.

  1. KOMİNFORM (5 EKİM 1947)
  2. 1948 ÇEKOSLOVAKYA DARBESİ
  3. BERLİN BUHRANI
  4. COMECON (1949-1991) Katılan Devletler: SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya’dır. Avrupa’da Marshall Planı’nın uygulanması, Ekonomik İş Birliği Örgütünün kurulması üzerine, Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan konseydir. Bu konseye 1949’da Arnavutluk, 1950’de Doğu Almanya, 1962’de Moğolistan, 1972’de Küba, 1978’de Vietnam üye oldu.
  5. VARŞOVA PAKTI (1955-1991)

Advertisement

Leave A Reply