Varşova Paktı Nedir? Kısaca

0
Advertisement

Varşova Paktı nedir, hangi ülkeler katılmıştır? Varşova Paktı’nın amacı, nedenleri ve dağılması hakkında kısaca bilgi.

Varşova Paktı (1955-1991)

Katılan Devletler: SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya, Doğu Almanya ve Arnavutluk

NATO’ya karşı oluşturulan birleşik askerî komutanlıktır. Bu devletlerin hepsinde SSCB’nin askerleri bulunacaktı.

Antlaşmanın giriş kısmında, ittifakın sebebi olarak Batı Almanya’nın NATO’ya girişinin, “yeni bir savaş tehlikesini arttırdığı ve barışsever devletlerin millî güvenlikleri için bir tehdit teşkil ettiği” belirtilmişti.

Advertisement

1953’te Stalin’in ölümü ile Sovyet Rusya’da hem iktidar mücadelesi hem ayaklanmalar görüldü. Blok içindeki bu sarsıntılar sırasında Yugoslavya, Balkanlarda üstünlüğe ve kendi bağımsızlığına sahip olmak istediğinden Kominform’dan çıktı. Yugoslavya 1955’ten itibaren Asya ve Afrika’daki ülkelerle bir dış politika izledi.

1953’te Arnavutlukda Sovyetler Birliği’nden ayrılarak Çin’e yakınlaştı. Romanya, Batı ile iş birliğine başladı ve bağımsız bir politika takip etti. 1956’da Macaristan, 1968’de Çekoslovakya Olayları, Doğu Blok’unda farklı tutumların ortaya çıkmasına neden oldu.

1989’da Doğu Avrupa ülkelerinde komünizmin çökmesi, çok partili hayata geçilmesi iki kutupluluk anlayışını ortadan kaldırmada etkili oldu. 1990’da Macaristan pakttan ayrıldı. Prag’da 1991’de yapılan son toplantı ile pakt kendiliğinden sona erdi.


Leave A Reply