Doğu Cephesinde Kimlerle Savaşıldı?

0
Advertisement

Türk Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaştık? Savaşın sonucu nasıl oldu ve hangi anlaşmalar imzalanmıştır?

Doğu Cephesinde Kimlerle Savaşıldı?

Doğu Cephesinde Kimlerle Savaşıldı?

Birinci Dünya Savaşında İngilizlerle birlikte savaşa giren Rus Çarlığı 1917 yılında yıkılmış, Bolşevikler yönetimi ellerine geçirmişlerdi. Çarlığın yıkılmasından sonra kuzey-doğu sınırlarımızda Ermeni ve Gürcü devletleri kurulmuştu.

Kazım Karabekir

Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir

Mondros ateşkes anlaşmasından sonra Doğu Anadolu’nun bir kısmı Ermenilere vaat olunmuştu. Bundan cesaret alan Ermeniler 1920 yılında sınırlarımıza saldırdılar. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Ermeni hükümetine bir ültimatom verdi. Bir süre sonra da Doğu Cephesi komutanı olan Kâzım Karabekir Paşa‘nın komutasında hareket eden Türk ordusu Ermeniler üzerine yürüdü. Kars ve Gümrü (Leninakan) şehirleri alındı. Ermeniler barış istediler.

Yapılan Gümrü antlaşmasına göre (3 Aralık 1920) Osmanlı devletinin 1878 Berlin antlaşmasına göre Rusya’ya bıraktığı yerlerden Kars ve Sarıkamış geri alındı. Kars’ın milli sınırımız içine alınmasından sonra Kafkasya’da kurulan Gürcü hükümeti ile de komşu olmuştuk. Bu arada İngilizler ateşkes sırasında işgal etmiş oldukları Batum’u boşaltmışlardı.

Gürcüler de bu olaydan yararlanarak Batum’a girdiler. Büyük Millet Meclisi bu hareketi antlaşmalara uygun görmediğinden protesto etti. Bunun üzerine Gürcüler Ankara’ya bir elçi göndererek yeni Türk hükümetiyle anlaştılar. Batum’u, Artvin ve Ardahan’ı bize bıraktılar. Bir süre sonra Ermeni ve Gürcü hükümetleri Sovyet Rusya ile birleştiklerinden yapılan antlaşmalar yeniden gözden geçirildi. 16 Mart 1921’de Moskova antlaşması yapılarak Sovyet Rusya ile bugünkü sınırlarımız çizildi.

Advertisement

Leave A Reply