Doku ve Organ Bağışı, Nakli Nedir? Hangi Organlar, Dokular Nakledilir, Bağışlanır

1
Advertisement

Doku ve organ bağışı, nakli nasıl yapılır? Organ bağışının tarihçesi, kimler bağış yapabilir, hangi organlar ve dokular nakledilebilir, hakkında bilgi.

Organ Bağışı Sloganları

DOKU VE ORGAN NAKLİ

Doku ve Organ Nakli Nedir?

Organ Nakli (Transpontasyon) günümüzde başka hiçbir tıbbi çözüm olmadığı için, bir insanın organ ya da dokularının ihtiyacı olan başka bir insana, tedavi amacıyla nakledilmesi işlemidir. Bu nakil işlemi ameliyatla ya da çeşitli tıbbi yöntemlerle yapılır.

ORGAN NAKLİNİN GEÇMİŞİ

Tarih öncesinden itibaren organ nakli güncelliğini ve önemini korumuştur. Dünyada modern anlamda ilk kez Macar kökenli bir Cerrah olan Dr. Ullman tarafından Viyana’da 1902 yılında hayvanlar üzerinde böbrek nakli ile denenmiştir. 1933 yılında Sovyet bilim insanı Dr. Voronov kadavra (ölü organı) böbrek naklini gerçekleştirmiştir. 1950’li yıllardan itibaren organ nakillerindeki başarı oranı giderek artmıştır.

Türkiye’de ilk kez 1969 yılında Ankara ve İstanbul’da iki kalp nakli yapılmış fakat bunlarda başarı sağlanamamıştır. İlk başarılı organ nakli 1975 yılında Dr. Haberal ve ekibince Hacettepe Hastanesi’nde, anneden oğluna canlı böbrek nakli ile gerçekleştirmiştir.

1978 yılında ülkemizin çağdaş yasalarından biri olarak gösterilen Organ ve Doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakline ilişkin 2238 sayılı yasa çıkarılmış ve organ nakli yasal bir çerçeveye oturtulmuştur.

Advertisement

Dinimiz olan İslam dini de organ bağışı konusunda şüpheye yer bırakmayacak şekilde, Organ bağışı ile hayat kurtarmanın sevap olduğunu bildirmiştir.

“KiM BiR KİMSEYE HAYAT VERİRSE O SANKİ BÜTÜN İNSANLARA HAYAT VERMİŞCESİNE SEVAP KAZANIR.” (Maide Suresi: 32. Ayet)

Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı 1980 yılında 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu, dinimizce hiç bir sorunun olmadığını bildirmiştir.

Organ Bağışı Sloganları

Hangi Organ ve Dokular Nakledilebilir?

Dünya’da: Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas ve ince bağırsak gibi organlar ile kan, kemik iliği ve pankreasın insülin salgılayan hücreleri nakledilebilmektedir.

Türkiye’de: Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, kornea, kemik iliği ve kan nakilleri yapılabilmektedir.

Advertisement

Kimler Organ Bağışı Yapabilir? Yasalar Ne diyor?

  • ***Canlıdan organ nakli için 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olmak
  • ***Organ naklinde maddi çıkarı olmamak
  • ***Kadavradan nakilde beyin ölüm belgesinin hazırlanması
  • ***Ölen kişilerin yakınlarının rızası ve olurunu almak

Organ Nakli’nde Zorlama Var mı?

  • Kişiler sağlığında organlarını bağışlayabilir bunun için organ bağış kartı doldururlar.
  • Sonradan fikrinizi değiştirirseniz bağış kartınızı yırtıp atmanız yeterlidir.
  • Ülkemizde bilindiği üzere sadece doku ve organ bağışı değil aynı zamanda kan bağışı da yapılmaktadır. Bu bağışlar Kızılay ve ilgili merkezlerce koordine edilmekte ve alınmaktadır.
  • Kan bağışıda organ nakli kapsamında değerlendirilmiştir.


1 Yorum

Leave A Reply