Domuz İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Domuz, domuz eti ile ilgili olan ayetler hangileridir? Domuz hakkındaki ayetler ve anlamları.

2/173 – Bakara
173- Allah size ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah, çokça bağışlayan, çokça esirgeyendir.

5/3,60 – Maide
3- Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri bir cisimle vurulup öldürülmüş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile ölmeden yetişip kestikleriniz hariç canavar tarafından parçalanarak yenen hayvanlar, dikili taşlar ve heykeller üzerine kesilmiş hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar, fasıklık olup yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, sizin dininizden ümit kesmişlerdir. (Sizi dininizden ayırmaktan ümitlerini kesmişlerdir.) Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

6/145 – En’am
145- De ki: “Bana vahyolunanda, bu haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti —ki bu gerçekten pistir— yahut Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar haramdır. Ama kim çaresiz kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir.” Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir.

16/115 – Nahl
115- Allah size, ancak ölü hayvanı, akmış kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Kim darda kalırsa, saldırmaksızın, sınırı da aşmadan bunlardan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhamet edendir.


Leave A Reply