Dönüm Birimi Hakkında Bilgi

0

Ülkemizde özellikle tarla ve arsalar için sıklıkla kullanılan dönüm birimi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Memleketimizde kullanılan bir toprak yüzölçümü birimidir. Dönüm eskiden eni, boyu 40’ar adım olan bir toprak parçasıydı. Bir toprağın yüzölçümünü dönümcüler adımlayarak ölçerdi. Ancak, bunların adım boylarının değişik olması bazı anlaşmazlıklara yol açtığından sonradan adım yerine «mimar arşını» kabul edildi. 40 arşın karelik dönüm 918,672 metrekare tutuyordu. «Asıl eski dönüm» budur. Sonradan metrenin mimar arşını karşılığındaki ondalıkları bütüne çevrildi, arşın 919,302 metrekareye çıkmış oldu. Buna «zahirî eski dönüm» dendi.

Advertisement

1881’de doğrudan doğruya metre sistemini esas tutan yeni bir dönüm birimi kabul edildi. Bu alan ölçüsü 2500 metrekare tutuyordu. Buna «cedit dönüm» (yeni dönüm) dendi. 4 «yeni dönüm» 1 hektara eşitti.

1909’da yeni dönümün de kullanılmasından vazgeçilerek yeniden asıl «eski dönüm» e dönüldü. 1934’te dönümün kullanılmasından büsbütün vazgeçilmek istendiyse de halk arasında kullanılmasına devam edildi. Bunun üzerine 1945’teki Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile bir dönüm 1000 metrekare olarak kabul edildi.


Leave A Reply