Düğmenin Tarihçesi

0
Advertisement

Düğme nedir ve ne zaman, ne amaçla kullanılmaya başlanmıştır? Eski zamanlarda kullanılan düğmeler, düğmenin tarihi hakkında bilgi.

dugme-tarihiDüğme; Giyeceklerin kavuşturulması, ya da süslenmesi için üzerilerine dikilen küçük yuvarlaklara “düğme” denir. Bunlar çeşitli maddelerden yapılabilirse de, en çok sedef, fildişi, kemik, maden, tahta, deri, cam ve taş kullanılır.

Bugün müzelerde Tarihten Önceki çağlara ait düğmeler bulunduğuna göre düğmenin çok eski bir tarihi vardır. M. Ö. 4200 -3200 yıllarında yaşamış olan Mısırlılar’ın mezarlarında bulunan düğmeler, düğmenin tarihi bakımından çok ilgi çekicidir. Eski Yunan medeniyetinin kalıntıları arasında da altından, daha başka değerli madenlerden yapılmış birçok düğmelere rastlanmıştır. Çinliler eski çağlarda ceketlerinin önüne beş tane düğme dikerlerdi. Bunlar Konfüçyüs’ün felsefesindeki alçakgönüllülük, adalet, intizam, ihtiyat ve dürüstlük olan beş fazileti temsil etmekteydi.

Eski Çağlardaki elbiseler daha çok bağlarla, kuşaklarla, iğnelerle, süslü broşlarla kavuşturulduğundan, düğmenin bugünkü görevi için kullanılması ancak XIII. ve XIV yüzyıllardan sonra başlamıştır. Bu tarihlerde düğmeler, ya ceketlerin kollarını daraltmak, ya da, kuyruklu ceketlerin arkasına dikilerek, ata binileceği zaman etek uçlarının yukarıya düğmelenmesini sağlamak için kullanılırdı.


Leave A Reply