Duraklama Dönemi Osmanlı İran Savaşları

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde Osmanlı – İran Savaşları ile ilgili olarak biglilerin yer aldığı sayfamız.

Duraklama Dönemi Osmanlı-İran Savaşları

Duraklama Dönemi Osmanlı-İran Savaşları

Yükselme devrinde İran’la yapılan savaşlar Osmanlılar için çok kârlı olmuş. Duraklama devrinin başlarında girişilen ve 1577 – 1590 yılları arasında geçen savaşlar da Ferhat Paşa Antlaşması ile sona ermişti. Bundan sonra yapılan İran savaşları ise hem çok uzun sürmüş, hem de devlet için çok insan kaybına ve paraya mal olmuştur. Sonunda ise istenilen şey elde edilememiştir.

Duraklama devrinin son İran savaşları 1603 tarihinde başlamış, bazı aralıklarla 1639 yılına kadar devam etmiştir:

a) (1603 – 1611) İran Savaşları:

Duraklama devrinin ilk savaşı Osmanlı devletinin batıda Avusturya ile savaşmasını fırsat sayan Iran hükümdarı Şah Abbas’ın, Tebriz ve Erivan’ı bizden geri almasıyle başladı (1603). Bu sırada Osmanlı devleti Avusturya ile 1593 yılında başlayan savaşlarla uğraşıyordu. Üstelik memleketin içinde de Celâlî isyanları vardı. Bundan faydalanan Şah Abbas, ilk yürüyüşte Tebriz ve Erivan’ı alarak Azerbaycan’ı geri aldı. Savaş 1611 yılma kadar hep Osmanlıların aleyhine devam etti. Ferhat Paşa Antlaşmasıyle alınan yerler iranlıların eline geçti. Bunun üzerine Nasuh Paşa Antlaşması imzalanarak (1611) barış yapıldı. Bu antlaşmaya göre:

1) Osmanlılar Ferhat Paşa Antlaşması ile aldıkları yerleri geri vereceklerdi.

2) Buna karşılık İranlılar da Osmanlılara yılda 200 deve yükü ipek hediye edeceklerdi.

b) (1617 – 1618) İran Savaşları:

İranlılar, Nasuh Paşa Antlaşmasıyla verdikleri sözde durmadıklarından altı yıl sonra yeniden savaşlar başladı. Fakat ancak bir yıl sürdü (1617 – 1618) ve eski koşullarla Serav antlaşması imzalandı.

c) (1622 – 1639) İran Savaşları:

Bu barış da çok devam etmedi. 1622 yılında İranlılar hileyle Bağdat’ı aldılar. Bunun üzerine Duraklama devrinin en uzun ve kanlı İran savaşı başladı.

Savaş, önceleri İranlıların lehine gitti. Musul ve Van yöreleri onların «üne geçti. Ancak IV. Murat (1623 – 1640) devletin yönetimini eline aldıktan sonra savaş Osmanlıların lehine gelişti.

IV. Murat önce orduyu düzene koydu. Arkasından İran üzerine iki sefer yaptı. Birincisi olan Revan seferi ile Doğu Anadolu’yu kurtardı, ikincisi olan Bağdat seferi ile de Bağdat’ı geri aldı. Bu sırada Şah Abbas ölmüştü Yeni îran şahı barış istediğinden, 1639 yılında Irak – İran sınırı üzerinde bulunan Kasr-ı Şirin kasabasında bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre:

1) Azerbaycan İran’a bırakıldı.

2) Bağdat ve Doğu Anadolu Osmanlılarda kalarak, bugün İran’la Türkiye’yi ayıran sınır çizildi.


Leave A Reply