Ebola Virüsü Nedir? Ebola Virüsünün Bulaşması Etkileri Özellikleri Hakkında

0
Advertisement

Ebola virüsü nedir, nasıl bir virüstür? Ebola virüsünün ve hastalığının özellikleri, belirtileri ve yayılma biçimleri, etkileri hakkında bilgi

Ebola Virüsü Hakkında Bilgi

Ebola, Ebola virüsü hastalığına neden olan virüstür. Ebola virüsü hastalığı viral hemorajik ateşe neden olan ve vakaların yüzde 90’ında ölümcül olan ciddi bir hastalıktır. Ebola kan damarı duvarlarına zarar verir ve kanın pıhtılaşmasını önler. Bu, yaşamı tehdit edebilecek iç kanamaya neden olur. Ebola salgınları, hastalık için bilinen bir tedavi veya aşı olmadığından ciddi ilgi görmüştür. Bu salgınlar öncelikle Orta ve Batı Afrika’nın tropik bölgelerindeki insanları etkiledi. Ebola tipik olarak enfekte hayvanların vücut sıvılarıyla yakın temas yoluyla insanlara bulaşır. Daha sonra kan ile ve diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla insanlar arasında iletilir. Ayrıca, bir ortamdaki kirli sıvılarla temas yoluyla da toplanabilir. Ebola semptomları arasında ateş, diyare, döküntü, kusma, dehidratasyon, bozulmuş böbrek ve karaciğer fonksiyonu ve iç kanama sayılabilir.

Ebola Virüs Yapısı

Ebola, Filoviridae virüs ailesine ait tek iplikli, negatif bir RNA virüsüdür. Marburg virüsleri Filoviridae familyasına da dahil edilir. Bu virüs ailesi, çubuk şeklinde, ipliğe benzer yapıları, değişken uzunlukları ve zarla kaplı kapsidleri ile karakterize edilir. Bir kapsid, viral genetik materyali saran bir protein kaplamadır. Filoviridae virüslerinde, kapsid ayrıca hem konak hücreyi hem de viral bileşenleri içeren bir lipit zarına da yerleştirilir. Bu membran, virüsün konakçıya bulaşmasında yardımcı olur. Ebola virüsleri, 14.000 nm uzunluğa ve 80 nm çapa kadar nispeten büyük olabilir. Genellikle U şeklini alırlar.

Ebola Virüsü Enfeksiyonu

Ebola’nın bir hücreye bulaşma mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Tüm virüsler gibi, Ebola çoğalmak için gerekli bileşenlerden yoksundur ve çoğalmak için hücrenin ribozomlarını ve diğer hücresel makineleri kullanması gerekir. Ebola virüsü replikasyonunun, konakçı hücrenin sitoplazmasında meydana geldiği düşünülmektedir. Hücreye girdikten sonra virüs, viral RNA zincirini kopyalamak için RNA polimeraz adı verilen bir enzim kullanır. Sentezlenen viral RNA transkripti, normal hücresel DNA transkripsiyonu sırasında üretilen messenger RNA transkriptlerine benzer. Hücrenin ribozomları daha sonra, viral proteinler oluşturmak için viral RNA transkript mesajını çevirir. Viral genom, hücreye yeni viral bileşenler, RNA ve enzimler üretmesi talimatını verir. Bu viral bileşenler, yeni Ebola virüs parçacıkları içine toplandıkları hücre zarına taşınırlar. Virüsler konakçı hücreden tomurcuklanma yoluyla salınır. Tomurcuklanırken bir virüs, virüsü saran ve nihayetinde hücre zarından ayrılan kendi zarını oluşturmak için konakçı hücre zarının bileşenlerini kullanır. Gittikçe daha fazla virüs hücreden tomurcuklanma yoluyla çıktıkça, hücre zarı bileşenleri yavaşça kullanılır ve hücre ölür. İnsanlarda, Ebola öncelikle kılcal damarların iç doku astarlarını ve çeşitli beyaz kan hücrelerini enfekte eder.

Ebola Virüsü İmmün Yanıtı Engeller

Araştırmalar, Ebola virüsünün, bağışıklık sistemini baskıladığını göstermektedir. Ebola, interferon adı verilen hücre sinyal proteinlerini bloke eden Ebola Viral Protein 24 adlı bir protein üretir. İnterferonlar, bağışıklık sistemine virüs enfeksiyonlarına tepkisini arttırdığını işaret eder. Bu önemli sinyal yolu bloke edildiğinde, hücreler virüse karşı çok az savunma yapar. Virüslerin seri üretimi, organları olumsuz yönde etkileyen ve Ebola virüsü hastalığında görülen bir çok ciddi semptomlara neden olan diğer bağışıklık tepkilerini tetikler. Virüs tarafından algılanmaktan kaçınmak için kullanılan başka bir taktik, viral RNA transkripsiyonu sırasında sentezlenen çift iplikli RNA’nın varlığının gizlenmesidir. Çift sarmallı RNA’nın varlığı, bağışıklık sistemini enfekte olmuş hücrelere karşı bir savunma kurmak için uyarır. Ebola virüsü, bağışıklık sisteminin çift sarmallı RNA’yı tespit etmesini önleyen ve bir bağışıklık tepkisini engelleyen Ebola Viral Protein 35 (VP35) adlı bir protein üretir. Ebola’nın bağışıklık sistemini nasıl baskıladığını anlamak, virüse karşı tedavilerin veya aşıların gelecekteki gelişiminin anahtarıdır.

Advertisement


Leave A Reply