Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki

0
Advertisement

Edebiyat ile edebiyat tarihi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi.

Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki;

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazı hâlinde güzel, etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Edebiyatın temel malzemesi dildir. Bilindiği gibi dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli araçtır. Bu bakımdan edebiyat, çeşitli zaman ve dönemlere ait bilgi, duygu ve düşüncelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir yere sahiptir.

Edebiyat tarihiyse bir toplumun edebi eserlerini toplu olarak değerlendiren, eleştiren ve çözümleyen bir bilim dalıdır.

Edebiyat tarihi, edebi eserleri, dönemleri ve sanatçıları tarihi bir sırayla değerlendiren genel tarihin bir koludur. Edebiyat tarihi olmadan edebi eserlerin toplanması, değerlendirilmesi mümkün değildir. O hâlde, edebi eserler ancak edebiyat tarihi sayesinde yaşarlar. Fuad Köprülü’ye göre”Edebiyat tarihi, genellikle tarihin, daha doğru bir söyleyişle, uygarlık tarihinin çok önemli bir bölümüdür. Bir ulusun yüzyıllar boyunca geçirdiği düşünce ve duygu gelişimini gerçekte olduğu gibi -yahut ona en yakın bir biçimde- yaşatmaya çalışan canlı bir tarih dalıdır.”

Buna göre edebiyat tarihi, bir ulusun geçmişteki yaşamına tutulan bir aynadır. Bu aynada o ulusun geçmişte neler düşündüğünü, neler hissettiğini, nasıl bir yaşam biçimine sahip olduğunu görmek ve izlemek mümkündür.

Advertisement

Edebiyat, güzel sanatların bir kolu olduğu hâlde, edebiyat tarihi bir bilim dalıdır. Edebi eserlerde, sanatçıların herkese göre farklı yorumlanabilecek duygu ve düşünceleri yer alabilir. Ancak edebiyat tarihinde bilimsel yöntemlere uygun bilgilerin bulunması gerekir.


Leave A Reply