Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir? Tarım, Hayvancılık, Sanayi…

2

Ege Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Ege Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi.

TARIM

Bölgede tarım alanları oldukça geniştir. Kıyı Ege’deki ovalar birer delta olduğu için çok verimlidir. Ayrıca Akdeniz İklimi’nin tarım üzerindeki olumlu etkisi, sulamanın yapılabilmesi, ürünlerin pazarlamasının kolaylığı gibi nedenlerle tarım çok önemli bir konuma gelmiştir, iç Batı Anadolu halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmasına rağmen iklimin karasal olmasından dolayı alınan verim düşüktür. Menteşe Yöresi dağlık olduğu için tarım alanları çok dardır.

iç Batı Anadolu’da karasal iklim özellikleri görülür. Yıllık yağış miktarı azdır ve kışlar soğuk geçer, kışın tarım yapılamaz. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Sulama sorunu tam çözümlenememiştir. Bu nedenle tarımdan nadas yöntemi uygulanır. Yaz kuraklığına dayanıklı buğday ve arpa üretimi yaygındır, iç Batı Anadolu’da sulama yapılabilen alanların en önemli tarım ürünü şeker-pancarıdır.

Kıyı Ege çok geniş delta ovalarına sahiptir. Verimli topraklar akarsular tarafından sulanabilmektedir. Kış mevsiminin ılıklığı kışın da tarımı mümkün kılmıştır. Kış ılıklığı isteyen ağaç türündeki tarım ürünlerinin üretimine imkan vermiştir. Yılda iki kez ürün alınan tarım alanları geniştir. Kıyıdaki tarım alanlarında buğday, arpa, şekerpancarı gibi ürünlerin üretimi çok azdır. Bu tarım ürünlerinden alınacak verim çok yüksek olmasına rağmen kıyı ovalarından daha çok sanayide hammadde olarak kullanılan sanayi ürünleri ile kış ılıklığı isteyen ağaç türündeki bitkilerin tarımı yapılır.

Bölgede yetişen başlıca tarım ürünleri şunlardır:

Zeytin:

Türkiye’de zeytinin en çok üretildiği bölgedir. Bütün Ege kıyılarında graben ovalarında tarımı yapılır. Tarımının en yoğun olduğu yer Edremit Körfezi kıyılarıdır.

Tütün:

Türkiye tütün üretiminin % 40’tan fazlası bölgeden karşılanır. Bölgenin tüm tarım alanları tütün yetiştirmek için elverişlidir. Ancak tütün kıraç topraklarda da yetişebildiği için daha çok bu tür topraklar tercih edilmiştir. En yoğun tarımının yapıldığı yer İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla’daki ovalardır.

Haşhaş:

Üretim alanı devlet tarafından sınırlandırılan haşhaş üretiminde bölge ilk sırada yer alır. Daha çok iç Batı Anadolu Bölümü’ndeki ovalarda yetiştirilir.

Buğday:

Bölgede daha çok karasal iklimin görüldüğü iç ovalarda üretilir.

Pamuk:

Yıllarca en fazla pamuk üreten bölge Ege olmuştur. Son yıllarda sulama koşullarının İyileştirilmesiyle Güneydoğu Anadolu’daki üretim Ege’yi geçmiştir. Buna rağmen Türkiye pamuk üretim alanı en geniş olan bölge Ege’dir. Tüm delta ovalarında sulama yapılabilen alanlarda yetiştirilir.

Üzüm:

Türkiye’nin her bölgesinde yetişen üzüm üretiminde bölge ilk sırada yer alır. Daha çok sofralık üzümler üretilir. En önemli ihraç ürünleri içinde gelir.

İncir:

Türkiye üretiminin % 85’ten çoğunu Ege Bölgesi sağlar. En fazla üretim yapılan yer Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovalarıdır.

Turunçgiller:

İzmir Körfezi’nin güneyindeki kıyılarda yetişebilir. Soğuğa karşı hassas olduğu için graben ovalarının iç kesimlerinde yetişemez. Üretimde Akdeniz Bölgesi’nden sonra gelir.

Yukarıdaki tarım ürünlerinden başka birçok sebze ve meyve türü ile seracılık Ege Bölgesi’nin tarımsal etkinlikleri içinde yer alır. Tarım ürünlerinin bir bölümü İzmir limanından ihraç edilir.

HAYVANCILIK VE ORMANCILIK

Otlak ve mera hayvancılığının yanında ahır hayvancılığı da yapılır. Ahır hayvancılığında Marmara Bölgesi’nden sonra gelir. Küçükbaş hayvancılık daha çok tercih edilir. En çok koyun, Menteşe Yöresi’nde ise kıl keçisi beslenir. Büyük şehirlerin çevresinde kümes hayvancılığı, Muğla yöresinde çam balı üretimi için arıcılık, Marmaris ve Bodrum’da sünger avcılığı yapılmaktadır. Balıkçılık kıyıdaki küçük köylerin geçim kaynağıdır. Ancak son yıllarda Ege Denizi’nde kültür balıkçılığı yoğun bir şekilde yapılmaya başlanmıştır.

Ormancılık fazla gelişmemiştir. En fazla Menteşe yöresinde yapılır. Marmaris çevresindeki Sığla ağaçlarından yağ çıkarılır, çoğu ihraç edilir.

MADENLER

Madence zengin bir bölgedir. En önemli yeraltı kaynağı linyit ve kromdur. Bölge genelde III. jeolojik zamanda oluştuğu için linyit yönünden çok zengindir.

Linyit****Yatağan – Muğla, Soma – Manisa, Tavşanlı -Tunçbilek, Seyitömer – Kütahya
Krom****Menteşe Yöresi ile Kütahya’dan çıkarılır.
Civa****Ödemiş Zımpara Muğla, İzmir taşı
Altın****Söke, Bergama
Mermer****Afyon, Muğla Demir Edremit
Tuz****İzmir Çamaltı tuzlası

Enerji kaynağı olarak çok zengin linyit yatakları ile jeotermal kaynaklar vardır. Türkiye’de termik elektrik (linyitten elde edilen) üretiminin büyük bölümü ile jeotermal enerji üretiminin tamamı bölgeden sağlanır. Bölgede Denizli – Sarayköy, Aydın (Germencik) jeotermal santralleri yer alır.

SANAYİ

Ege Bölgesi endüstri kuruluşlarının sayısı ve çeşitliliği gibi birçok konuda Marmara Bölgesi’nden hemen sonra gelir. Bunun nedenleri arasında ulaşımın kolay olması, hammaddenin bol bulunması, sermaye birikimi ve işgücünün varlığı sayılabilir. Sanayi kuruluşları bölgeye dengeli dağılmamıştır. Sanayinin en fazla yoğunlaştığı alan İzmir Körfezi çevresidir. İzmir’in hinterlandının geniş olması, limana sahip olması gibi nedenlerle sanayi gelişmiştir. Ayrıca Manisa, Aydın ve Denizli’de yoğun sanayileşme vardır.

Tekstil, petro – kimya, makine, gıda, enerji üretimi, kimya sanayi gelişmiştir.

ULAŞIM

Dağların kıyıya dik uzanması ve grabenlerin oluşturduğu çok geniş düzlük alanlar kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın kolay olmasını sağlamıştır, ilkçağdan günümüze kadar Ege kıyısındaki limanlar önemini korumuşlardır. Bölgede Menteşe Yöresi dışında ulaşım oldukça kolaydır. Hatta kuzey – güney yönünde bile birkaç dağlık alan dışında önemli bir engel yoktur. Dağların çok yüksek olmaması ve sıradağlar şeklinde uzanmamasının ulaşım üzerindeki zorluğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kadar değildir. Doğu – batı yönlü ulaşım daha kolaydır.

Menteşe Yöresi dağlık olduğu için ulaşım çok zordur. Ege Bölgesi’nde demir yolu ulaşımının yapılamadığı tek yerdir. Türkiye’deki ilk demiryolu ulaşımı İzmir – Aydın arasında yapılmıştır. Muğla ili hariç tüm illerde demiryolu ulaşımı yapılmaktadır.

Deniz ulaşımı ise ithalat ve ihracatta büyük önem taşıyan İzmir limanında ticari, ayrıca Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve Marmaris gibi limanlarda ise turizm amaçlı olarak yoğunluk kazanmıştır.

Bölgelerdeki en önemli hava limanı İzmir – Adnan Menderes Hava Limanı’dır. Denizli, Bodrum, Milas, Uşak ve Edremit’te değişik tipte uçakların inip kalkabildiği hava alanları vardır. Bodrum, Milas hava limanları daha çok turizm amaçlı kullanılmaktadır.

TURİZM

Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği ve gelir sağlandığı bölgelerimizden biri Ege’dir. Turizm potansiyeli oldukça fazladır. Altyapı ve turistik tesisler oldukça fazladır. Bölgede turizmi geliştiren fiziki ve beşeri faktörler şunlardır:

Yaz mevsimi sıcak ve kurak geçmektedir. Güneşli gün sayısı oldukça fazladır. Bu özellikler deniz turizminin yılın uzun bir döneminde yapılabilmesine imkan vermektedir.

  1. Oldukça uzun ve temiz plajlar, kumsallar vardır.
  2. Orman, göl gibi doğal güzellikler vardır.
  3. Tarihi eserler, özellikle antik çağdan kalan eserler oldukça fazladır.
  4. Hıristiyanların hac ibadetini yaptıkları Meryem Ana Kilisesi bölgede bulunur.
  5. Bölgede hemen her ilde ılıca ve kıplıca vardır. Termal turizmin en fazla yapıldığı bölgedir.
  6. Fuarlar, festivaller düzenlenmektedir.
  7. Dinlenme, konaklama ve eğlence mekanlarının yapılmış olması turizmin gelişmesinde etkili olan faktörlerin başlıcalarıdır.

2 yorum

  1. çok güzel miş hkllkbjjbbbbbbbbnöbnvh ??çok güzel evet evet ı donl like şaka gerçekten ev ödevimi bitirdim sayenizde

Leave A Reply