Eğitim Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Eğitim ne anlama gelir? Eğitim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye
“Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim.” – N. Hikmet
2. Eğitim bilimi
belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetişmek
belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirmek
Günün belirli saatlerinde silah ve beden eğitimi yapılan yer, talimhane
1. Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, eğitim, pedagoji
2. Öğretmenlik sanatı, uygulaması veya mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, pedagoji
Herhangi bir konuda bilgi ve becerileri geliştirmek için ayrılan süre
Orta dereceli okullara öğretmen yetiştirmek için kurulmuş yüksekokul
Öğretmen yetiştirmek için kurulmuş yükseköğretim kurumu
Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yer
Eğitimi düzenleyen ve yönlendiren sistem
“Artık kendi kafamıza göre davranabilir, istediğimiz eğitim programını gerçekleştirebilirdik.” – A. Ümit
Örgün eğitim
Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim
Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim, işbaşında eğitim
Sargın eğitim
Hizmet içi eğitim
Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda bir arada okumalarını sağlayan eğitim
Lisans eğitimi bittikten sonra yapılan yükseköğretim
Görevliye mesleğiyle ilgili olarak verilen kurs
Ulusal olan eğitim
Kurum ve kuruluşlarda moral eğitiminin verildiği yer
1. Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim, formel eğitim
2. Düzenli, planlı, yöntemli biçimde verilen herhangi bir eğitim
Örgün ve yaygın eğitim dışında, bireyin hayat boyu süren bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımı, informel eğitim
İlköğretim öğrencilerinin köy vb. yerleşim yerlerinden okulun bulunduğu daha büyük merkezlere araçlarla taşınması yoluyla yapılan eğitim
Mekanik alandaki uğraşlara, sanayi ile ilgili işlere veya uygulamalı bilim alanlarına ilişkin eğitim
İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi
Öğrenci ile öğretmenin yüz yüze olmadan çeşitli iletişim araçları kullanılarak belli bir merkezden yapılan eğitim biçimi
Örgün eğitim imkânlarından yararlanmamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma, beden terbiyesi
Besin maddelerinin özellikleri, insan vücudunun gelişmesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi, yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, iyi beslenmenin sağlık yönünden önemi, ucuz ve dengeli beslenmenin yolları gibi konuları işleyen bilim dalı
Ruhsal gücü, maneviyatı güçlendirme işi
Bir görev dalında veya belli bir konuda ön bilgili ve yetenekli kişilerin, bu bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeye yarayan eğitim
Yetişkin kimselere yönelik eğitim ve öğretim programı
Advertisement

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply