Eğriboz Adası Nerededir?

0
Advertisement

Eğriboz Adası nerededir? Eğriboz Adası nereye bağlı, coğrafi konumu, özellikleri, hakkında bilgi.

Eğriboz AdasıEğriboz Adası; Yunanistan’da, Orta Yunanistan-Eğriboz Bölgesi’nde ada ve yönetim birimidir. Yüzölçümü 4.167 km2. Kuzey Sporadlar içinde yer alan ada, Yunanistan’ın, Ege Denizi’nde Girit’ ten (8.331 km2) sonra en büyük adaşıdır. Kuzey-güney doğrultusunda birbirinden alçak ovalarla ayrılan üç kütleden oluşan adanın en yüksek noktası, Kalkis’in kuzeydoğusuna düşen Dirfys Dağı’dır (1.743 m). Kuzeye oranla daha alçak olan güney kesiminde, dağlık kütleler arasında uzanan verimli düz ovalar, tarlalar, bağlar ve zeytinlikler yer alır. Dağlık alanlarda hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Dağ eteklerindeki bitki örtüsü (kestane, çam, ladin, karışık ormanlar), insan eliyle büyük ölçüde yoksullaştırılmıştır. Ada, yeraltı kaynakları açısından (demir, bakır, linyit, magnezit vb) zengindir. Aliverion’da, linyitle çalışan biri termoelektrik santralı vardır. Adanın batısıyla Attika Yarımadası’nı birbirine bağlayan Eğriboz Kanalı, gerçekte karanın içine derin biçimde sokulmuş, sayısız koy, körfezden oluşan bir iç deniz görünümündedir. Ada boyunca uzanan, yer yer genişleyip daralan kanalın en dar noktası (Kalkis’te) 40 m, en geniş yeri 10 km’dir. Selanik ile Pire arasındaki deniz ulaşımım büyük ölçüde kısaltır.

Tarih. Eğriboz, Bronz Çağı’nda yerleşime açılmış bir bölgedir. Homeros’un Ilyada destanında ince uzun ada olarak anılır. Klasik çağın Miken ve İon kalıntıları buradadır. İÖ 800 yıllarında Kalkis Kenti ve çevresindeki antik kentler kuruldu. Pers Kralı Darius döneminde yerle bir edilen kent, Peloponnesos Savaşları’nda önemli rol oynadı, birçok kez yıkıldı ve yeniden yapıldı. Eğriboz, Spartalılar, Atinalılar, Makedonyalılar, Romalılar, Seleukoslaradan ve Pontoslulardan sonra 1470′ te Osmanlıların eline geçti ve Türkler buraya yerleşti. 1830’da Yunanistan bağımsızlığını kazanıncaya kadar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Türklerin çoğunluğu Trakya ve Anadolu’ya yerleşti.


Leave A Reply