El Falı Bakma Nasıl Olur? El Falı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

El falı bakma. El falı nasıl bakılır? El falı nasıl bir faldır ve el falı bakma teknikleri nelerdir?

El falıEl falında en önemli unsur avuç içindeki çizgilerdir. Avuç içindeki çizgileri başlıca üç gruba ayırmak mümkündür:
I) Büyük Üçler;
II) Küçük Üçler;
III) Yardımcı Çizgiler.

Büyük Üçler: 1 — Zeka Çizgisi; 2 — His Çizgisi; 3 — Hayat Çizgisi.

Küçük Üçler: 1 — Sağlık Çizgisi ; 2 ve 3 — Apollon Çizgileri

Yardımcı Çizgiler: 1 – Bilek Çizgileri; Evlilik Çizgileri; Ay Çizgisi.

Bu çizgiler şöyle yorumlanır:

Advertisement

ZEKA ÇİZGİSİ : Avucu baştan başa kesen uzun bir zeka çizgisi sahibinin başarılı bir iş adamı olacağına, fakat iyi bir hayat arkadaşı olamayacağına işarettir. Çok kısa, fakat iyice belirli zeka çizgisi tasalılarınızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz enerjiye hiçbir zaman sahip olamıyacağmızı gösterir. Çok kısa ve belirsiz bir zeka çizgisi sebatkar bir insan olmadığınıza, bu yüzden de giriştiğiniz işlerden iyi sonuç alamadığınıza delildir. Zeka çizgisi, zincir şeklinde ince çizgilerden meydana gelmişse sinirli bir insan olduğunuz anlaşılır. Zeka çizgisi üzerine çapraz gelen başka bir çizgi varsa gözden düşmekten korkunuz.

HİS ÇİZGİSİ : Belirli, uzun, pürüzsüz olursa candan sevip candan sevileceğinize işarettir. Fazla uzun his çizgisi sevginin ihtirasa varacağına, kesintiler ise kavga ve kıskançlık sahnelerine işarettir. Bir avuçta his çizgisi yoksa, bu elin sahibi sevgiden mahrum kalacak demektir. O insan bencil, menfaatlerini dostluklarından daima daha çok koruyan bir kimse sayılabilir. His çizgisi uzun ve yukarı doğru kıvrık olursa kıskançlığa işarettir.

Çizgide kesintiler varsa, kıskançlığın aşırı derecede olduğunu gösterir. His çizgisi aşağı doğru eğikse, hayat çizgisiyle bir ara bitişiyorsa, hareketlerinizde fazla ölçülü olduğunuzu gösterir. Zincir biçiminde ince çizgilerden meydana gelmişse kararsızlığa işarettir. Bir noktada zeka çizgisiyle birleşiyorsa, ihtiyata delalet eder, üzerinde çapraz çizgiler varsa, zorluklardan yılmayacağınızı gösterir.

HAYAT ÇİZGİSİ : Hayat çizgisi boydan boya iyice belirliyse, ahenkli, mesut, sarsıntısız bir ömür geçireceğinize işarettir. Ağ gibi ince birçok çizgilerden meydana gelmişse, sıhhat bakımından fazla hassasiyete işarettir, bu kimse aşırı yorgunluktan, üzüntüden sakınmalıdır. Hayat çizgisi orta yerde çatallanıyorsa, uzun yolculuklar sizi bekliyor demektir.

Hayat çizgisinin sonunda incecik çizgilerden meydana gelmiş bir saçak, rahat ve huzur dolu bir ihtiyarlık devresine işarettir.

KADER ÇİZGİSİ : Avuçta parmaklarla bilek arasında çoğunlukla hayat çizgisine yakın olarak görülür. Avucun aşağısından başlayıp parmak köklerine kadar uzanan düzgün belirli bir kader çizgisi hayatta başarı kazanacağınıza, huzur içinde yaşıyacağınıza işarettir. Avuçtaki kader çizgisi hiç yoksa parlak başarılardan uzak, durgun, bir hayat süreceğinizi gösterir. Hayat çizgisine bitişik olarak başlıyorsa sahibinin hayallerinin gerçekleşeceğini gösterir. Kader çizgisi ağ biçimi ince çizgilerden meydana gelmişse, hayatınız hadiseli, hareketli geçecek demektir.

Advertisement

EVLİLİK ÇİZGİLERİ : Avucun küçükparmak kökü hizasında bulunan evlilik çizgilerinde kısa çizgiler arasında bir uzun çizgi varsa, o kimsenin başından gayet önemli bir aşk macerası geçeceğine işarettir. Çizgiler yukarı doğru yöneliyorsa, evlilik biraz hadiseli geçecek demektir. Evlilik çizgisi his çizgisinden yükselen bir dalla birleşiyorsa, evlilik hayatının mesut geçeceğine işarettir.


Leave A Reply