Elhamra Sarayı İle İlgili Bilgi

0
Advertisement

Elhamra Sarayı nerededir ve kim tarafından yaptırılmıştır? Elhamra Sarayı’nın özellikleri, tarihçesi nedir, hakkında genel bilgi.

Elhamra Sarayı

ELHAMRA SARAYI

İspanya’da Araplar’ın kurdukları Endülüs Medeniyetinden çağımıza kalmış büyük bir sanat eseridir. Elhamra Sarayı İspanyadaki Endülüs sanatının en üstün ve en güzel örneklerinden biridir.

Gırnata (bugünkü Granada) şehrinde kale yakınında bir kaya üzerindedir. «Tapya» denilen, kireç, çakıllı kum ve balçıktan karma, kırmızıya çalan sert bir kerpiçten yapıldığı için, Arapça «kırmızı» anlamına gelen «el-Hamra» adıyla anılmıştır.

Elhamra Sarayı XIII. yüzyılın birinci yarısında Beni Ahmer hanedanı devrinde I. Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Ondan sonra gelen “hükümdarlar da sarayı büyütmüşler, genişletmişlerdir. İspanya Şarlken (Charles Quint) in eline geçtikten sonra, imparator sarayın birçok kısımlarını yıktırıp bu sanat eserinin güzelliğini bozmuştur. XIII. XIV. yüzyıllarda yapılmış olan Elhamra Sarayı’nın sanat tarihi bakımından büyük bir değeri vardır. İspanya’da Araplar’dan kalma bir iki bina yıkıntısı bir yana bırakılırsa, Elhamra, çok eski olduğu halde bütün heybet ve güzelliğiyle ayakta kalmış tek yapıdır.

Sarayın iç teşkilâtı çok karışıktır, sayısız koridor ve kapı vardır. Sarayın bahçesindeki aslan heykelleriyle süslü meşhur Aslanlı Havuz pek şok Endülüs şairine ilham vermiştir. Sarayın mermer duvarları çok ince nakışlarla süslüdür Saray birkaç kere de tamir görmüştür. XVIII. yüzyılda V. Felipe saraya İtalyan tarzını sokmuş, odaların şekillerini ona göre değiştirmiştir. 1821’de şiddetli bir depremde sarayın bir kısmı yıkılmıştır.

Advertisement

Elhamra Sarayı, daha sonra çeşitli devirlerde onarılmıştır. Dünya sanat tarihinin en ünlü eserlerinden biri olan Elhamra Sarayı, İspanya’ya her yıl binlerce turist çeken, sanat ve turistik bakımından çok önemli bir mimarlık şaheseridir.


Leave A Reply