Endüstri 4.0 Nedir?

0
Advertisement

Endüstri 4.0 nedir, nerelerde ve nasıl uygulanmaktadır? Endüstri 4.0 tarihçesi, gelişimi, özellikleri ve zorlukları hakkında bilgi.

Endüstri 4.0 nedir?

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0, üretim sistemlerini, Nesnelerin İnterneti (IoT), veri entegrasyonu, bulut bilişim ve diğer teknolojik gelişmelerin kalbine entegre ederek üretim endüstrisinde devrim yaratacak. Endüstri 4.0’a giren birçok unsur var. Burada onları ne olduğunu, nereden geldiğini ve üretim sektörü için ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışacağız.

Endüstri 4.0, sanayileşmede bir sonraki devrimdir. Amaç, fabrikaların tüm makinelerindeki işlemleri, üretimden ve depolamaya tüm süreçleri almak ve bunları buluta aktarmaktır. Her makinenin iş akışı, bakımı ve yönetimi Endüstriyel IoT’de uzaktan yapılacaktır.

Sürecin anlaşılmasında iki kavram anahtar: 1) bulut bilişim ve 2) IoT.dur.

Bulut bilişim internete bağlanır ve servislere, uygulamalara ve depolanmış verilere uzaktan erişim sağlar. IoT, bulut kullanarak ve Internet ile senkronize edilmiş nesnelerdeki, Internet özellikli otomobiller, uzaktan ev aydınlatma ve gölge sistemleri gibi işlemleri otomatik hale getirir. Endüstri 4.0, insanlar ve makineler tarafından dahili olarak yönetilmekte olan ve bunları buluta taşıyacak süreçleri almak için hem bulut bilişim hem de IoT’yi kullanmaktadır. Böylelikle dünyanın herhangi bir yerinden yönetilebilirler.

Advertisement

Dördüncü Sanayi Devrimi, şu anda birbirine merkezi olarak bağlı olmayan ve çevrimdışı sistemlerle çalışan fabrikalardaki geleneksel üretim sistemlerine meydan okuyor. Bu fabrikalar yakında öz-yönetime sahip olan akıllı fabrikalara dönüşebilir. Buna karşılık, üretim yürütme sistemleri (MES) fabrikaların nasıl çalıştığını ve çalışacağını belirleyecektir.

Endüstri 4.0 Tarihi

Endüstrinin uzmanları bu gelişimin ne kadar hızlı gerçekleşeceği konusunda fikir birliği sağlayamamış olsalar da, Endüstri 4.0, 2011’den bu yana üretim sektöründe bir bakıma entegre edildi. Dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Almanya Hannover Messe’de işlenen Endüstri 4.0 konsepti, Almanya’nın mühendislik ve üretim gücünü harekete geçirdi. Dünyadaki diğer üreticileri de yakında Endüstri 4.0 da yerlerini alacaktır.

Geçmişteki devrimlerin aksine, Endüstri 4.0’a tamamen geçilmesine hala uzun bir zaman var. Almanya, Endüstri 4.0’a, Alman sektöründeki önemli miktarda araştırma, arama sorgusu ve kapsama alanı geliştirerek öncülük ediyor.

Endüstri 4.0’ın Zorlukları

Endüstri 4.0 birçok zorlukla da karşı karşıya. Sistemin iyileştirilmeye ve fabrikaların mevcut işleyişinde tamamen bir devrim uygulanmasına ihtiyacı var. Bu da tedarikçilerin, analistlerin ve mühendislerin çalışma şeklini değiştirecek. BDO, Business Weekly’den alınan yeni bir raporda, Birleşik Krallık imalatçıları Endüstri 4.0’ın önemini kabul ederken, İngiltere üreticilerinin sadece yüzde 8’inin, süreçler hakkında önemli bir anlayışa sahip olduğu tahmin ediliyor. Devrim sektörde büyük etkiye sahip olmakla birlikte eğitim ve yatırım eksikliğine sahip.

Eğitimin ötesinde, tüm işletmeler kendi sistemlerinde tamamen devrim yapamaz ya da elden geçiremez. Bazı fabrikalar hala son sanayi devrimine yakalamadı; Bu nedenle, tüm enerjilerini ürün ve kalite verimliliğini artırmak için pratik yapmaya odaklanmalılar.

Advertisement

Sadece bulutta çalışan makineler değil, aynı zamanda yeni veri yığınları da yolda olabilir. Endüstriyel olmayan işletmeler toplanan veri yığınlarıyla ne yapacakları ve en önemli kısımların nasıl önceliklendirileceği zorluklarıyla da karşı karşıyadır.


Leave A Reply