Endüstri Ne Demektir?

0

Endüstri (sanayi) ne demektir? Endüstrinin özellikleri, çeşitleri, endüstri hakkında bilgi.

Endüstri (sanayi) hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümüdür. Tarımsal üretimle elde edilen ürünlerin dışında kalan her türlü malın üretimi endüstri kavramının içine girer. Endüstri, kömür, hampetrol, her çeşit maden cevheri üretimi gibi maden endüstrisi ve genellikle doğal haliyle kullanılmaya elverişli olmayan hammaddeleri değerlendiren işleme endüstrisi olmak üzere iki ana dala ayrılır. İşleme endüstrisi çok çeşitlidir, bu nedenle iki ana dalda toplanabilir: Donatım endüstrisi ve bunların üretimini maddi sermaye gibi kullanıp mal üreten tüketim endüstrisi. Bir başka ayırım biçimi de ağır endüstri ve hafif endüstridir. Ağır endüstri, demir-çelik endüstrisi gibi, ama ürünlerin çıkarılma ve kabaca ilk işlemlerini içerir. Hafif endüstri ise tüketime yönelik mallar üreten endüstrileri kapsar.

Advertisement

Endüstrileşme, doğal kaynaklardaki eşitsizliklerle ve daha çok tarihsel gelişmeye bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Batı Avrupa ile Kuzey Amerika’nın gelişmiş ülkelerinde endüstri alanında çalışan nüfusun % 40’ı istihdam edilir ve gayrisafi milli hasılanın oluşumuna tüm öteki sektörlere eşit katkıda bulunur. Bu oran bazı gelişmiş ülkelerde, üçüncü sektördeki hızlı büyüme nedeniyle daha azdır. Buna karşılık üçüncü dünya ülkelerinde çalışan nüfusun ancak % 20’si endüstri alanında istihdam edilir. Temel endüstri dallarının kurulmasına bağlı olan endüstrileşme genellikle ekonomik kalkınmanın başlıca koşuludur.


Leave A Reply