Esir Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Esir ne anlama gelir? Esir kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Tutsak
“Meyhaneden çıktığında sarhoş kafayla bir esir gemisine binmiş, güvertede sızıp kalmıştı.” – İ. O. Anar
2. Köle
3. Bir düşünceye veya bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse
“Onun güzelliğinin esiri oldular.”
1. tutsak etmek
2. alıkoymak, meşgul etmek
tutsak olmak
“Beyhude ölmektense esir düşüp yaşamayı tercih ettikleri için teslim oldular.” – Y. K. Beyatlı
1. tutsak durumuna getirmek
“Beni bir takım vahşi çapulcular esir edip sımsıkı bağladıkları hâlde memleketlerine götürdüler.” – N. F. Kısakürek
2. alıkoymak, meşgul etmek
savaşta düşman eline düşüp uzun süre tutsak kalmak, esarette kalmak
tutsak olmak
“Düşman başkumandanı esir oldu.” – A. Gündüz
Karşı takım oyuncularını tutsak ederek kazanılan bir çocuk oyunu
“O günkü birdirbirler, köşe kapmacalar, esir almacalar çocukça olmakla beraber herhâlde daha erkekçeydi.” – A. N. Asya
Savaşta tutsak olanların toplu olarak gözetim altında bulunduruldukları yer
Tutsak pazarı


Leave A Reply