Étienne Baluze Kimdir? Başarılı Fransız Tarihçinin Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Étienne Baluze kimdir? Fransız tarihçi ve başarılı bir derlemeci olan Étienne Baluze hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi.

Étienne Baluze

Étienne Baluze Kimdir?

Étienne Baluze (24 Kasım 1630, Tulle, Limousin; 28 Temmuz 1718, Paris) bir Fransız tarihçiydi. Kendi alanlarında (din tarihi, patristik, ortaçağ fıkhı, metin eleştirisi) zamanının en önemli bilginlerinden biriydi.

Baluze Toulouse’da hukuk ve tarih okudu ve 1656’da Başpiskopos Petrus de Marca’nın sekreteri oldu. 1667’de Paris’te Jean-Baptiste Colbert’in kütüphanecisi oldu ve Colbert’in 1683’teki ölümüne kadar öyle kaldı; o zamandan beri ortaçağ el yazmalarından oluşan bir koleksiyon oluşturmaya başladı. 1689’da Collège Royal’de kanon hukuku profesörü ve 1707’de bu kurumun müdürü oldu. Histoire générale de la maison d’Auvergne’de (1708) Cardinal de Bouillon’un bu topraklar üzerindeki hakkını iddia edildiği üzere sahte belgelere dayanarak savunduğu için, 1710’da XIV. Louis tarafından görevden alındı ​​ve 1711’de Paris’ten sürüldü. 1715’te kralın ölümünden sonra geri dönebildi, ancak bir daha işe alınamadı ve üç yıl sonra orada öldü.

Baluze’nin yazdığı veya editörlüğünü yaptığı yaklaşık 60 kitap arasında, aşağıdaki ana eserlerden bahsetmek gerekir: Antonii Augustini dialogorum libri duo (1674), Antonio Agustín’in Decretum Gratiani’nin metin eleştirisi üzerine kapsamlı yorumlarla birlikte yaptığı çalışmanın yeni baskısı, Capitularia regum Frankorum (1677); Philippe Labbé ve Gabriel Cossart’ın Conciliar baskısına ek olan Conciliorum nova collection (1683); Vitae paparum Avenionensium (1693); Miscellaneorum libri VII, bkz. Collectio Veterum Monumentorum, Quae Hactenus Latuerunt (1678–1715). Bu eserlerden sadece Baluze’nin Dialogi baskısı ve Vitae paparum Avenionensium indekslendi.

Baluze’nin çok değerli el yazması koleksiyonu ve mülkü şimdi Paris’teki Bibliothèque Nationale’de kendi mülklerinde. Çalışmalarının çoğu, bilim adamları tarafından 19. yüzyıla kadar, bazıları bugüne kadar kullanılmış ve tartışılmıştır.

Advertisement

Kaynak 2 – Etienne Baluze

Etienne Baluze, (d. 24 Kasım 1630, Tulle -ö. 28 Temmuz 1718, Paris, Fransa), yayımladığı elyazmaları ve. başka belgelerle ün kazanan tarihçi ve derlemecidir. Toulouse’daki College St. Martial’de ağırlıklı olarak kilise tarihi ve hukuku okudu.

Étienne Baluze

Étienne Baluze

1654’te, tanınmış bir tarihçi olan Toulouse başpiskoposunun yazmanı oldu. Beş yıl kadar Auch piskoposunun yazmanlığını yaptıktan sonra, 1667’de, ileride XIV. Louis’nin maliye bakanlığına getirilecek olan Jean-Baptiste Colbert’in hizmetine girdi. Otuz yılı aşkın süre onun kütüphanecisi olarak çalıştı. Bu sırada, 1670’te College Royal’de de kilise hukuku profesörü unvanıyla görev aldı.

Concilia Galliae Narbonensis (Gallia Narbonensis Konsilleri) adlı yapıtını 1668’de yayımladı. Bunu, Capitularia regum Francorum (1677; Frank Kralının Tutsaklığı), Miscellanea (1678-83; Çeşitli Yazılar), yalnızca bir cildi yayımlanan Nova collectio Conciliorum (1683; Konsillere İlişkin Yeni Derlemeler) ve Vitae Paparum Avenionensium (1693; Avignon Papalarının Yaşamları) gibi başka önemli yapıtları izledi.

Baluze, aynca, dinsel konularda yapıtlar veren birçok yazarın çalışmalarını da yayıma hazırladı. 1700’de kütüphanecilikten ayrıldığında, Colbert’in kitap arşivini olağanüstü zenginleştirmişti. 1707’de College Royal’in yöneticiliğine getirildi. Bouillon kardinalinin isteği üzerine, 1708’de Histoire genealogique de la maison d’Auvergne’i (Auvergne Hanedanının Soy Tarihi) kaleme aldı. Düzmece olduğu günümüzde anlaşılmış bulunan belgelere dayanarak, kardinalin atalarının 9. yüzyıldaki Auvergne kontlarına kadar uzandığını kanıtlamaya çalıştı. Bouillon Fransa dışına kaçtıktan sonra, Baluze de bütün görevlerinden alınarak Paris’ten sürüldü. Historia Tutelensis (1717) adlı tarih çalışmasını sürgünde tamamladı.


Leave A Reply