Evren Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Evren ne anlama gelir? Evren kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos
“Evrende milyonlarca galaksi, her galakside milyonlarca güneş var.” – A. Boysan
2. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar
“Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum.” – R. H. Karay
3. Büyük yılan
4. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam
“Kendi evrenine dalmış olan Halim ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı.” – A. İlhan
Ankara iline bağlı ilçelerden biri
Uzay bilimi
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
1. Var olan şeylerin insan zekâsıyle kavranabilen bütünü ve özellikle gök varlıklarının tümü. 2. Sayılama bakımından gözlenebilir durumda olan ve birtakım ortak özellikler taşıyan birey ya da nesnelerden oluşan kümeye verilen ad.
1. Gerçekliğin tümü. 2. Gök cisimlerinin tümü. Uzaysal gerçekliğin tümü. 3. (Pythagoras’tan beri) Düzenli, birlikli bir yapı oluşturan bütün. Düzenli, uyumlu birlik.
Yorumlanmış dilin sözünü ettiği tüm nesneleri oluşturmağa yarayan yapı taşları öbeği; belli bir yorumla verilip, yorumun belirlediği tüm anlamları oluşturmağa yarayan dildışı nesne öbeği ya da dildışı nesne öbeklerinden her biri. || Evren genellikle E simgesiyle gösterilir.


Leave A Reply