Evrim İle İlgili Görüşler ve Temel Kanıtları Nelerdir? Adaptasyon ve Doğal Seleksiyon

1
Advertisement

Evrimin temel kanıtları nelerdir? Evrim ile ilgili görüşleri olan bilim adamları, Lamarck ve Darwin’in evrim görüşleri hakkında bilgi.

Darwin'in Evrim İle İlgili Görüşleri

EVRİMİN TEMEL KANITLARI

Yeryüzünde hayatın nasıl başladığını ve ilk canlının nasıl oluştuğunu Evrim teorisi inceler. Evrim, canlıların jeolojik devirler boyunca geçirmiş ve geçirmekte oldukları değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

1) Homolog Organlar: Farklı canlılar arasındaki hemolog organlar, canlıların akrabalık derecelerini göstermesi bakımından önem taşır.

2) Körelmiş Organlar ve Yapılar: Körelmiş organların daha önce çalışmakta olan bir organın işlevini yitirmesi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Buna örnek, Apandisk, körbağırsak, insan besininin farklı olduğu devirlerde işler haldeyken daha sonra körelerek bir kalıntı haline geldiği ifade edilir.

3) Fosiller Paleontolojik Kanıtlar: Eski çağlarda yaşamış olan canlılar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan önemli bir kaynak fosillerdir. Fosil, daha önce yaşayan canlıların ya da onların bıraktıkları izlerin bugün dek ele geçen kalıntılarıdır. Genellikle canlıların sert kısımları korunarak fosilleşebilirler. Fakat yumuşak kısımları, topraktaki mikroorganizmalarca parçalanarak yok edilirler. Ölü organizma, suda, bataklıkta, tortul tabakalar arasında kalırsa fosilleşme görülür. Fosilleşmede basıncın ve sudaki minerallerin de etkisi vardır. Ayrıca reçine gibi mumsu lav, magma, kül gibi izole edici maddelerle ölü organizmanın örtülmesi de fosilleşmeyi sağlamaktadır. Günümüzde bulunan fosillerle, türlerdeki değişmeler ve ortadan kalkmış türler hakkında bilgi sahibi olmaktayız.

Advertisement

Evrim Teorisi

EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER:

Evrim’e göre, yeni türler, eski türlerin zaman içinde değişmesiyle meydana gelmekte, bu değişme olayı günümüzde de devam etmektedir.

Lamarck ve Evrim Anlayışı:

Lamarck, iki görüş ileri sürmüştür.

► 1) Kullanma ya da Kullanmama: Lamarck bu varsayımında, canlının çok kullandığı bölümünün gelişip büyüyeceğini, kullanılmayan kısmının ise gerileyip köreleceğini ifade etmiştir. Lamarck’a göre, zürafaanın uzun boyunlu oluşu, atalarının üst dallardaki yapraklara ulaşmak için sürekli olarak boyunlarını uzatması sonucu idi. Hayvan, boynunu uzata uzata bugünkü zürafaya dönüşmüştür.

► 2) Sonradan kazanılan Karakterlerin Katılımı: Lamarck, bu görüşünde, canlının kullanarak geliştirdiği ya da kullanmayarak körelttiği karakterlerini yavrularına aktardığını ifade eder. Ancak, bugüne değin bu görüşü destekleyen hiç bir örnek bulunamamıştır. Halter çalışarak kol ve omuz kaslarını geliştirmiş bir sporcunun, bu özelliğini çocuğuna geçirmesi imkansızdır. Bu varsayım, deneysel verilerle çeliştiğinden günümüzde kabul edilmemektedir. Bugünkü bilgilerimize göre, vücut hücrelerimizde sonradan meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik nesillere aktarılamaz.

Darwin ve Evrim Anlayışı:

Darwin’in varsayımlarını ve hipotezini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Advertisement
  1. Bütün türler, dölden döle geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedir.
  2. Organizmalarda sayıca artma eğilimi olduğu halde, bir türdeki birey sayısı genellikle sabit kalır.
  3. Canlılar arasında yaşama savaşı vardır. Bu savaşta başarılı olanlar yaşayabilmekte, diğerleri ölmektedir..
  4. Her tür içindeki bireyler arasında kalıtsal değişiklikler vardır. Bunlara varyasyon denir.

Adaptasyon ve Doğal Seleksiyon

Adaptasyon, bir organizmanın yaşadığı ortama uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını artırması bakımından sahip olduğu kalıtsal özellikler topluluğudur. Doğal seleksiyon ise, organizmanın yaşadığı çevreye uyum sağlaması sonucu hayatta kalabilmesi, uyum sağlayamayanların ise, doğadan elendiklerini ifade eder. Adaptasyon ve doğal seleksiyon arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayalım.

Sarı ve gri olmak üzere iki değişik renge sahip fareler, önce zemini gri renkli olan bir odaya konmuş, daha sonra zemini açık sarı olan bir odaya konarak bir baykuşun saldırısına bırakılmıştır. Sonuçta koyu renkli zemin üzerindeki san renkli fareler ile açık renkli zemin üzerindeki gri fareler baykuş tarafından kolayca avlanmışlardır. Böylece kalıtsal özellik olan farelerin renkleri, çevreye uyum sağlama bakımından canlıların elenme ya da hayatta kalma şanslarını belirlemiştir.


1 Yorum

  1. EVRİM in ışığıyla aydınlatılmadıkça biyolojide hiçbir şey bir anlam ifade etmez…(Theodosius Dobzhansky)

Leave A Reply