Example – Stay Awake Çevirisi

1

Example Stay Awake Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Example Stay Awake şarkısının Türkçe sözleri.İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Example – Stay Awake Çevirisi

If we don’t kill ourselves we’ll be the leaders of a messed-up generation
Eğer birbirimizi öldürmezsek, bu batmış neslin liderleri olacağız
If we don’t kill ourselves will they believe us if we tell them the reasons why
Eğer birbirimizi öldürmezsek, nedenini söylediğimizde bize inanacaklar mı
Do we take it too far, take it too far
Çok mu ileri gittik, çok ileri gittik

Did we chase the rabbit into wonderland
Tavşanı harikalar diyarına kovaladık mı
There’s a hundred grand, will they understand
Yüz bin dolar var, anlarlar mı
It was all to stay awake for the longest
Tüm gereken en uzun süre uyanık kalmak

My sean always afterwards
Benim sean hep sonradan gelir
Lost tubes, half the class of us
Kayıp tüpler, bizim sınıfın yarısı
You might not see the last of us
Sonuncumuzu göremeye bilirsin
Stick around, jetlag, get lost a plus
Sopa, jetlag, kayıp
Not half mile, always on fly, keep the sun to let you know what we’re coming
Yarım mil değil, her zaman uç, güneşi geldiğimizden haberdar et

And we’re nasty men
Ve biz yaramaz adamlarız
Don’t need sleeping beauty
Uyuyan güzele ihtiyacımız yok
It’s what you did to me
Bana yaptığın,

Advertisement

Come midnight and daybreak
Gece yarısı ve şafak vakti gelmek
Yes please go find me a name sake
Evet lütfen git ve bana bir adaş bul
We got firm faith, don’t need bibles
Bizim sağlam inancımız var, incile ihtiyacımız yok
Take the michael, hit my recycle while I hold the title
Michaelı al, ünvanım varken geri dönüşümü boşver
Quite riddle, we get high on the office
Tam bir bilmece, ofiste yükseldik

It was all to stay awake for the longest time
Tüm gereken en uzun süre uyanık kalmak
It was long, it was wrong
Çok uzundu, yanlıştı
But it felt so right
Ama çok iyi hissettirdi
See you at the finish line
Seni bitiş çizgisinde görmek
I see you at the finish line
If you got the heart to join us
Eğer bize katılacak yüreğin varsa

If we don’t kill ourselves we’ll be the leaders of a messed-up generation
Eğer birbirimizi öldürmezsek, bu batmış neslin liderleri olacağız
If we don’t kill ourselves will they believe us if we tell them the reasons why
Eğer birbirimizi öldürmezsek, nedenini söylediğimizde bize inanacaklar mı
Do we take it too far, take it too far
Çok mu ileri gittik, çok ileri gittik
Did we chase the rabbit into wonderland
Tavşanı harikalar diyarına kovaladık mı
There’s a hundred grand, will they understand
Yüz bin dolar var, anlarlar mı
It was all to stay awake for the longest
Tüm gereken en uzun süre uyanık kalmak

My sean always afterwards
Benim sean hep sonradan gelir
Lost tubes, half the class of us
Kayıp tüpler, bizim sınıfın yarısı
You might not see the last of us
Sonuncumuzu göremeye bilirsin
Stick around, jetlag, get lost a plus
Sopa, jetlag, kayıp
Not half mile, always on fly, keep the sun to let you know what we’re coming
Yarım mil değil, her zaman uç, güneşi geldiğimizden haberdar et

And we’re nasty men
Ve biz yaramaz adamlarız
Don’t need sleeping beauty
Uyuyan güzele ihtiyacımız yok
It’s what you did to me
Bana yaptığın,
Come midnight and daybreak
Gece yarısı ve şafak vakti gelmek

Yes please go find me a name sake
Evet lütfen git ve bana bir adaş bul
We got firm faith, don’t need bibles
Bizim sağlam inancımız var, incile ihtiyacımız yok
Take the michael, hit my recycle while I hold the title
Michaelı al, ünvanım varken geri dönüşümü boşver
Quite riddle, we get high on the office
Tam bir bilmece, ofiste yükseldik

Advertisement

We just grow, if it’s late
Eğer geçse, biz sadece büyüyoruz
Then we’ll show, read and wait
Sonra göstereceğiz, okuyacağız ve bekleyeceğiz
We just grow, if you hate
Eğer nefret ediyorsan, sadece büyüyoruz
We don’t show, we don’t wait
Göstermeyiz, beklemeyiz
We just grow, if it’s late
Eğer geçse, biz sadece büyüyoruz
Then we’ll show, read and wait
Sonra göstereceğiz, okuyacağız ve bekleyeceğiz
We just grow
Sadece büyüyoruz


1 Yorum

Leave A Reply