Fas Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Fas – Fas ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

fas bayrağı

Kaynak: pixabay.com

FAS;

  • Yüzölçümü: 458.730 km2.
  • Başkenti: Rabat.
  • Dil: Arapça (resmi), Berberi lehçeleri, Fransızca, İspanyolca.
  • Din: Müslüman (% 89 Sünni) Katolik, Musevi vb.
  • Para birimi: 1 dirhem =100 santim.
  • Başlıca kentleri: Dar-ül-Beyda (Kasablanka), Fas, Marakeş, Ucda, Tetuan, Kenitra, Beni Mellal, Agadir, Tanca, Khuribga.

Kuzeybatı Afrika’da devlettir. Dağlık bir ülke olan, Atlas Okyanusu ve Akdeniz’ ve kıyısı bulunan ülke; kuzeyden Akdeniz, doğudan Cezayir, güneyden Moritanya, batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. İspanya’ya yalnızca 14 km uzaklıktaki ülkenin sınırları içine, eski İspanyol ve Fransız sömürgesi toprakları, uluslararası Tanca Bölgesi, eski İspanyol Güney Bölgesi (Tarfaya), İfni Bölgesi, eski İspanyol Sahrası’nın büyük bölümü girer. Doğal kara sınırları tartışmalı olduğundan, Cezayir’in batı kesimiyle eski İspanyol Sahrası üzerine de hak ileri sürmektedir.

fas

Kaynak: pixabay.com

Yüzey Şekilleri;

1/3’ü dağlarla kaplı, ovaların, yaylaların, yüksek dağların, Sahra platformunun, Fas Mesetası’nın yüzey şekillerine çeşitlilik kazandırdığı ülke, coğrafya açısından üç bölgeye ayrılabilir: Fas’ın bir köşesinden öteki köşesine uzanan Atlaslar, dağların kuzeybatısında kıyı ovaları, dağların güneydoğusunda Sahra Bölgesi, Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Rif Dağları (2.400 m), Atlaslar’ı oluşturan dağ sıralarıdır. Bu büyük dağ sıraları, ülkenin Atlas Okyanusu kıyısındaki bölgelerini, batıda bozkırlardan, doğu ve güneydoğuda çöllerden ayırır. Rif Dağları’nın güneyinde Taza Geçidi, Atlas Okyanusu ovalarından Cezayir’e geçiş olanağı sağlar. Tanca-Fas-Darel-Beyda üçgenindeki verimli Garb ve Sais ovaları; Dukkala Ovası, Şauya Bölgesi ve Marduş ile Dar el-Beyda arasında Tadla ve Havz ovalan; Agadir ve Anti Atlaslar arasında Sus Ovası başlıca ovalardır. Atlas Okyanusu kıyılarında, tarıma ve hayvan otlatmaya elverişli verimli alüvyon ovalarının yanı sıra, bataklıklar da göze çarpar. Atlaslar’ın güneyinde ve doğusunda kalan çöl bölgeleri, hamadalar (kayalık yaylalar) ve replerden (verimli vahaların serpiştirildiği çakıllı çöller) oluşur. Muluya, Sebu-Beht, Ümm-ür-Rebia ve Tensift-Nfıss ırmak sistemleriyle Reris, Ziz, Sus, Dra başlıca ırmaklardır.

İklim;

Yükseltinin iklim üzerinde etkisi büyüktür. Kuzeyde Akdeniz, güneyinde Sahra iklimi gözlenir. Atlas Okyanusu’nun nemli rüzgârları ve Kanarya Adaları’nın soğuk akıntısı, iklimi yumuşatır. Orta Atlaslar’ın batı rüzgârlarından yoksun bıraktığı kurak Doğu Fas’ta, sıcaklık farklılıkları yüksektir. Fas Kenti’nde ocak ayı ortalaması 10° C’nin altında, temmuz ayı ortalaması 26°C’nin üzerindedir. Atlas Okyanusu’ na bakan yamaçlar, en yağışlı kesimlerdir. Kuzey dağlarında yıllık yağış 800 mm’yi aşarken, güneyine doğru inildikçe yağışlar azalır.

fas

Kaynak: pixabay.com

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Yükselti ve iklim farklılıklarından dolayı, bitki örtüsü zengin bir çeşitlilik gösterir. Dağların güneyinde kıraç sayılabilecek çöl alanlarında yer yerpalmiye ağaçlarına rastlanır. Doğuda, Orta Muluya’da ovalarda iklim daha az kurak olduğundan buraları dikenli bozkır bitkileriyle yağışlı eteklerinde sedir ormanları, mantar meşeleri, halep çamları bulunur. Dağların yüksek kesimleri, yaprak dökmeyen ağaçlarla örtülüdür. Kıyı ovalarında damlasakızı ağaçları, yabani zeytinlikler göze çarpar. İç kesimlerde çalılıklar, hünnap ağaçları, bodur hurma ağaçlan yaygındır. Sahra Bölgesi’nde sürüngenler, kemirgenler, ceylanlar, çöl tilkileri; Sahra ve Akdeniz bölgeleri arasında ceylan ve çakallar; Atlas Okyanusu kıyılarında Akdeniz tropikal kuşak ve Avrupa’ya özgü türler; dağlarda yabani dağ koyunu ve panterler yaşar.

Ekonomisi;

Tarım ve Hayvancılık. İç bölgelerdeki kurak iklim nedeniyle, tarımsal üretim, kuzeyde kıyı vadilerinde yoğunlaşmıştır. Tahıl, sebze, turunçgiller, zeytin, temel tarım ürünleridir. Sığır, koyun, keçi başlıca hayvan varlığını oluşturur. Yıllık balık üretimi 600 bin tondur.

Advertisement

Doğal Kaynaklar. Fas’ın en büyük doğal kaynağı fosfattır. Petrol üretimi 30 bin ton gibi düşük düzeydedir. Ayrıca yılda 775 bin ton kömür üretilir. Demir filizi, kurşun, bakır, çinko, manganez, barit, tuz öteki başlıca doğal kaynaklardır.


Leave A Reply