Felsefe Nedir? Felsefe Sözlük Anlamı İlgili Kelimeler ve Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Felsefe nedir ve ne anlama gelir. felsefe kelimesinin kökü ve felsefe hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız.

felsefe

Kaynak : pixabay.com

Felsefe Nedir?

Felsefe, madde ve hayatı, bunların evren, toplum, ruh gibi türlü belirtilerini inceliyen bilimdir. “Her şeyin aslını aramayı sevmek” anlamına Yunanca “philo-sophia” sözlerinden gelir. Felsefeyle uğraşan kimselere de “filozof” denir ki, bu da “philo-so-phos” sözünden gelir.

Felsefe eski çağlardan beri “her şeyin aslını arama” anlamını kaybetmemiştir. Felsefe insanın yaradılışı ile, evren içindeki yeriyle ilgilenir. Kendisinden beklenen bu önemli işleri başarabilmek için de daima pozitif bilimlerin ışığına ihtiyaç duymuştur.

Eski filozoflar, yalnız ahlak, mantık, metafizik felsefe konuları ile ilgilenmekle kalmazlar, astronomi, fizik, doğa tarihi gibi konularla da uğraşırlardı. Çünkü, onlara göre felsefenin temeli olan “düşünme“, ancak “bilgi” sayesinde mümkün olabilirdi. Eski Yunan filozoflarının hepsinde bu özellik görülür. Taşı, kurşunu, demiri, bakırı altın yapmak için eski simyacılar tarafından aranan bir kimya iksirine de bundan dolayı “filozof taşı” adı verilmişti. İslam filozofları da aynı şekilde pozitif bilimlere vakıftılar. Örneğin felsefi şiirleriyle bütün dünyanın tanıdığı Ömer Hayyam, İranlı büyük bir astronomi ve matematik bilginiydi.

Felsefenin altın çağı olan Eski Yunanlılar zamanından Milat’tan sonraki yıllara varıncaya kadar bilimler felsefeden ayrılmış değildi. Filozofun geniş ölçüde bilgi sahibi olması beklendiği için bu onu bütün bilimleri öğrenmeye zorluyordu. Zamanla bilimler genişledi, felsefeden ayrıldılar. Böylece, felsefe bütün bilimlerin anası oldu. Öte yandan, filozoflar daima pozitif bilimlerden de anlamak zorundan kurtulamadılar. Çünkü “her şeyin aslını aramak” için önce bilmek gerekmekteydi.

Felsefe sözü halk arasında asıl anlamından başka şekillerde kullanılır. Örneğin bir kimsenin dünya görüşü onun “felsefesi” diye anıldığı gibi, doğa olayları, sosyal olaylar hakkında fikir yürütmeye de “felsefe yapmak” denir. Halbuki, bir kimsenin gerçek bir felsefi düşüncesi olabilmesi için, eski düşünürlerin kanaatlerini bilmek, pozitif bilimlerde söz sahibi olmak gerekir.

Advertisement
filozof

Kaynak: pixabay.com

Felsefe Sözlük Anlamı

*felsefe
 1. isim Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
  “Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur.” – N. Cumalı
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü
  “Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi.”
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi
  “Sokrates felsefesi.”
 4. Dünya görüşü
  “Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız.” – H. Taner
 5. Bir konuda soyut düşünüş
BİRLEŞİK SÖZLER
 • dil felsefesi
  isim, felsefe Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı
 • dogmatik felsefe
  isim, felsefe Eleştirmeciliğin ve kuşkuculuğun tersine olarak her türlü inkâr ve kuşkunun üstünde tutulan birtakım ilkeleri benimseyen felsefe
 • din felsefesi
  isim, din b. Dinin ilkelerinin özünü ve anlamını temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalı
 • hayat felsefesi
  isim Hayatı anlama ve algılama biçimi, yaşam felsefesi
 • toplum felsefesi
  isim Toplumcu görüşe dayalı düşünce ve değerlendirme
 • yaşam felsefesi
  isim Hayat felsefesi


Yorum yapılmamış

Leave A Reply