Felsefi Disiplinler Nelerdir? Maddeler Halinde Kısa Açıklamaları

0
Advertisement

Felsefi disiplinler nelerdir? Felsefenin ana konuları ve özellikleri nelerdir? Maddeler halinde ve kısa açıklama ve tanımlamaları ile felsefi disiplinler

beyin bilgi felsefe

Kaynak: pixabay.com

FELSEFİ DİSİPLİNLER

Ele aldığı ve işlediği konular göz önünde tutularak felsefe şu disiplinlere ayrılmıştır:

1. Metafizik

Varlığın, evrenin özünü araştıran felsefe disiplini demektir. Tanrı, ruh ve evren konularını ele alır.

• Soyut kavramlara dayanması

• Evreni bir bütün halinde ele alan açıklamalara dayanması
• Mantık ilkelerine uygun olması

• Çözülmemiş sorunlara ilgi duyması metafizik bilginin başlıca özellikleridir.

Advertisement

2. Doğa Felsefesi

“Doğayı oluşturan ana elemanlar nelerdir?” sorusuna karşılık arayan bu dal, felsefenin en eski çalışma alanıdır.

3. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

“Bilgi nedir?”, “Bilgimizin doğruluğu ve geçerliği nedir?”, “Bilgimizin kaynağı nedir?” sorularına karşılık verir, insanın gerçeği tanıma yeteneğine; bilmenin kaynakları, biçimleri ve yöntemlerine ilişkin felsefe dalıdır.

4. Bilim Felsefesi

Bilimin kendisini, konusunu, kavramlarını, yöntemini, ulaştığı sonuçlar ile bilimsel yasalarını ele alır.

5. Ahlak Felsefesi (Etik)

Bu felsefenin konusu insan eylemleridir, insanoğlunun kendi iradesiyle yaptığı hareketleri (özgür hareketlerini) anlamaya ve açıklamaya çalışır.

6. Sanat Felsefesi

Estetik (güzellik) değerleri konu alır, sanat problemlerine eğilir.

7. Toplum Felsefesi

Toplumu konu edinen felsefe disiplinidir. Toplumun, kültür, hukuk ve tarih varlığını irdeler. Toplumu belirleyen tüzel ilke ve yasaları bulmaya çalışır.

Advertisement
beyin egitim

Kaynak: pixabay.com

FELSEFENİN ANA KONULARI

Ele aldığı ve işlediği konulara göre, felsefe, şu bölümlere ayrılmıştır:

1. Varlıkbilim (Ontoloji)

Varlığı bütünüyle inceleyen bir felsefedir. Varlığın temel yapısını, türlerini ve biçimlerini konu edinir.

2. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

Bilginin ne olduğunu araştırır. Bilenle, bilinenin özelliklerini, varlık karakterlerini, aralarındaki bağları ortaya çıkarmaya çalışır.

3. Değerler Felsefesi

Değer; nesne ve olayların bir toplum, sınıf ya da insan için taşıdığı önemi belirleyen niteliktir. Değerler felsefesi, yaşamımızda önemli yeri olan “iyi”, “kötü”, “güzel”, “çirkin” gibi değerleri ele alır.

Felsefenin bu ana konuları dışında, ayrıca özel konuları ele alan birçok felsefe dalı gelişmiştir. Hukuk Felsefesi, Bilim Felsefesi, Tarih Felsefesi, Eğitim Felsefesi gibi.


Leave A Reply