Fındığın Tarihçesi ve Türklerde Fındığın Yeri Önemi ve Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fındığın tarihteki yeri ve bulunuşu. Fındığın tarihçesi, Türklerin tarihinde fındığın yeri, hakkında bilgi.

Fındık

Kaynak: pixabay.com

Fındığın Tarihçesi

FINDIK, tarihe kutsal bir meyve olarak geçmiştir. Eski Türkler’in din hayatında pek önemli bir yer tutan fındık aynı zamanda sulh ve selâmet timsali de sayılıyordu. Büyük göç sırasında Türkler’le birlikte fındığın da, göç yolları boyunca, İran’a, Karadeniz’e geçtiği anlaşılıyor. Bugün fındığın esas vatanı Karadeniz kıyılarıdır.

Türkler gibi, başka milletler de fındığı kutsal sayarlardı. Yunanlılar’ın ticaret tanrısı Hermes’in asası bir fındık dalıydı. Eski Romalılar da fındığa önem verirlerdi. Düğünlerde, çeşitli şenliklerde fındık dalı yakmak şarttı. Bakkhus törenlerinde de bir teke fındık dallarına sarılıp yakılır, böylece, tapınağa kurban edilirdi. Sihirbazların mucizeler yaratan sihirli değnekleri de aslında birer fındık dalıydı. Araplara göre elinde fındık dalı bulunan bir kimse, kendini bütün fenalıklardan koruyabilirdi. Ayrıca, su kaynağı ve su haznelerinin de fındık dallarının yardımıyla bulunduğuna inananlar çoktu.

Fındığın kutsallığına inanan milletler arasında İngilizler’le Fransızlar da vardı. İngilizler, Noel sofralarında fındık bulundurmayı, sofrayı fındık dallarıyla süslemeyi âdet edinmişlerdi. İtalyanlar da fındık çeşitlerine azizlerin adlarını vererek fındığın kutsallığına inandıklarını belirtmek istemişlerdi.

Müslümanlarda da fındık önemli bir yer tutar. Fındığın bir cennet meyvesi olduğuna din adamları inanmışlardır. Adem Babamız gökten yere indiği vakit tanrının emriyle 30 çeşit meyveyi da birlikte getirmişti. Bunların arasında fındık da vardı. Kuran’ın da bazı surelerinde fındıktan bahsedilir.

Fındık Ağacı

Kaynak : pixabay.com

Fındık Ağacının Büyüsü

Eskiden birçok kimseler çatallı bir fındık dalında sihirli bir kuvvet olduğuna inanırlardı. Bu çeşit daldan İncil’de, eski el yazmalarında bahsedilir. Çatallı fındık dallarıyla yeraltı sularının, madenlerin yerinin bulunduğuna dair birçok hikâyeler vardır. Bugün bile birçok memleketlerde buna inanan kimselere rastlanır. İngiltere’de bu maksatla, bildiğimiz fındık ağacının çatallı dalları, Kuzey Amerika’da ise aynı aileden başka ağacın dalı kullanılır.

Advertisement

FINDIK ÜZERİNE MÂNİLER

Elma attım nar geldi
Fındıklıktan yâr geldi.
Bir öptüm bir ısırdım
Al dudaktan kan geldi.

Fındığı pek severler
Kırıp içini yerler
Yâr üstüne yâr sevme
Sana fındıkçı derler.

Fındık dalda dal yerde
Bülbül öter her yerde
Ötme bülbülüm ötme
Her birimiz bir yerde.

Kız söndürme ocağım
Sensiz geçerse çağım
Fındık kabuğu gibi
Yanıp kül olacağım.


Leave A Reply