Flavius Claudius Iovianus Kimdir

0
Advertisement

Roma İmparatoru Flavius Claudius Iovianus kimdir. Jovian’da olarak bilinen Flavius Claudius Iovianus hakkında kısa bilgi.

Flavius Iovianus

Flavius Claudius Iovianus Kimdir?

Roma imparatorudur. Jovian olarakda bilinmektedir. Doğumu 331 ve ya 332 yıllarında Singidunum’da (bugünkü Belgrad) gerçekleşmiştir. Ölümü ise Galatya/Dadastana 17 Şubat 364. Hükümdarlık dönemi: 363 ile 364 yılları arasında sadece bir yıl sürmüştür.

İmparator Julianus (3317-363) ile Pers Savaşına katıldı. İmparator öldürüldüğünde ordu onu savaş alanında imparator ilan etti. İlk iş olarak Pers Savaşı’na son verdi ve Singara (Irak’ta Sincar) ve Nisibis (Nusaybin) kentleriyle birlikte Dicle Irmağı’nın doğusunda kalan bütün toprakları Perslere verdi.

Bu anlaşma dönemin ileri gelenlerince büyük onursuzluk olarak nitelendi. Büyüyü ve çok tanrılı dinin tüm uygulamalarını yasakladı ve ardından da tapınakları kapattı. Yedi aylık imparator savaş alanından Roma’ya dönerken, Galataya’da Dadastana’da bilinmeyen bir nedenden öldü.


Kaynak – 2


Flavius Iovianus

Flavius Iovianus; (d. y. 331, Singidunum [Belgrad], Büyük Moesia – ö. 17 Şubat 364, Dadastana, Bitinya), 363-364’te hüküm süren Roma imparatorudur.

Advertisement

İmparator Iulianus’un Sasanilere karşı giriştiği sefere katıldı. 26 Haziran 363’te Iulianus’un öldürülmesi üzerine ordu tarafından imparatorluğa getirildi. Askerlerini İran topraklarından çıkarabilmek için hemen bir barış imzalayarak Dicle Irmağının doğusundaki Roma topraklarının tümünü, ayrıca Singara (bugün Sincara, Irak) ve Nisibis (bugün Nusaybin) kentlerini Sasanilere bıraktı. Bazı komutanlar ordunun savaşarak da İran’dan çıkabileceğine inandıkları için bu antlaşmayı onur kırıcı buldular.

Iovianus Hristiyandı ve kendinden önceki imparator Iulianus döneminde serbest olan putperestliği denetim altına aldı. Büyü yapmayı yasakladı, kiliselere bağış uygulamasını yeniden başlattı. Iovianus, sınırdan Konstantinopolis’e (İstanbul) doğru ilerlerken, Bitinya ile Galatya sınırındaki Dadastana’ da öldü ve Konstantinopolis’teki Havariyyun Kilisesi’ne gömüldü. Yerine İmparator I. Valentinianus geçti.


Leave A Reply