Flora Nedir?

0

Flora nedir, ne demektir? Türkiye’deki flora bölgeleri ve özellikleri hakkında bilgi.

floraFlora; bir bölgede yetişen bitkilerin tümüdür; bitey. Flora incelemelerinde bitkiler toplanır, tanımlanır. Tanımlaması yapılan türler soy ve üreme organları gibi benzerlik ve yakınlık oranlarına göre sıralanır. Bu yolla herhangi bir yerin florası hazırlanır. Türkiye florası denildiğinde Türkiye’de bulunan tüm bitki türlerinin belirli bir yönteme göre küçük ya da büyük birimler çerçevesinde sıralanmış ve sınıflandırılmış durumu anlaşılır. Florada bitkiler, tür, cins, familya, sınıf sırasına uygun olarak sınıflandırılır. Flora listelerinden yörenin tür zenginliği, tür sayısı görülebilir. Belirli familyalara bağlı bitkilerin geniş ölçüde yayıldıkları alanlara flora bölgesi adı verilir. Fransız botanikçisi H. Gaussen yerküreyi 8 flora bölgesine ayırmıştır: 1. Holarktik Bölge (Akdeniz ülkeleri dışındaki Kuzey Yarıküre), 2. Akdeniz Bölgesi, 3. Hint-Afrika Bölgesi, 4. Adalar ve Büyük Okyanus Bölgesi, 5. Yeni Tropiklerarası Bölge, 6. Güney Afrika Bölgesi, 7. Antartik-And Bölgesi, 8. Avustralya Bölgesi.

Advertisement

Flora bölgeleri kendi içlerinde alan ve kesim olarak daha küçük bölümlere de ayrılır. Alman botanikçisi Diels tarafından geliştirilen sınıflamaya göre 6 flora bölgesi ve 9 alan belirlendi. Türkiye, Gaussen’e göre Akdeniz, Diels’e göre de tropikler dışında kalan Holarktik flora bölgesine girer. Türkiye florası üç bölgeye ayrılır:

1. Akdeniz Bölgesi: Anadolu’nun batısıyla güneyini içine alan bu bölgenin florası ardışık üç floranın karşılıklı etkisi sonucu oluştu. Tipik bitkileri makiler, otlaklar ve ormanlardır.

2. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi: Bozkır bitkileriyle kaplıdır. Ardıç, meşe, köknar, ahlat, kavak ve çeşitli çamlar bölgede bulunan başlıca ağaçlardır.

3. Karadeniz Bölgesi: Karadeniz kıyısı boyunca doğal orman ağaçları yer alır. Bölgede bulunan orman ağaçlarından bazıları; kızılağaç, akgürgen, meşe, kestane, akağaç, ceviz, çınar, yabani fındık ve çeşitli çamlar.

Advertisement


Leave A Reply