Frenoloji Nedir?

0
Advertisement

Frenoloji nedir, neyi inceler? Frenolojinin özellikleri, çalışma prensibi, hakkında bilgi.

frenolojiFrenoloji; Kafatasının yapısına bakarak karakter okumaya çalışan bir sözde bilimdir. XIX. yüzyılın başlarında anatomi ve fizyolojide meydana gelen gelişmelere dayanarak ortaya çıkmıştır. Beyin anatomisini inceleyen Alman doktoru Franz J. Gali tarafından kurulmuştur.

Frenolojide başın çeşitli taraflarının çeşitli vasıfların merkezi olduğu kabul edilir. Gali kafataslarındaki çeşitli çıkıntı ve girintilerin bazı vasıflara karşılık olduğuna dikkat etmiş, aynı çıkıntılara rastlanan birçok kimselerde aynı özellikleri görmüştü. Gall’a göre bir müzisyene veya şaire kabiliyetini veren özellik bu çıkıntılarla ilgilidir. Aynı şekilde bir fizikçi veya matematikçinin dehası da gene kafatasındaki çıkıntıların durumuna bağlıdır.

Bilim adamları kafatası yapımının beynin biçimine etki yapmıyacağı kanaatindedirler.Beynin çeşitli merkezleri ise sadece çeşitli duyumları almak içindir. Öte yandan, beyin üzerindeki araştırmalar, dokularının yapısıyla kabiliyetler arasında bir bağlantı olduğunu açıklayacak kadar ilerlememiştir. Şimdilik beyin hakkında bilinenler ise frenolojinin iddialarını kuvvetlendirmemekte, aksine, yanlış çıkarmaktadır.


Leave A Reply