Friedrich Engels, Komünist Manifestonun Yazarlarından Engels’in Hayatı

0

Friedrich Engels Kimdir? Friedrich Engels hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgilerin 2 farklı kaynaktan verildiği sayfamız.

Friedrich Engels

Friedrich Engels

Friedrich Engels Kimdir?

Friedrich Engels; Alman sosyalist kuramcısıdır (Barmen 1820 – Londra 1895). Zengin bir dokuma sanayicisinin sekiz çocuğundan en büyüğüdür. Berlin Üniversitesi’nde Yunanca ve Latince öğrendi. Önceleri bağlandığı Hegelcilerden koptuktan sonra 1843’te babasına ait fabrikaların Manchester’ deki şubesinde çalışmak üzere İngiltere’ye gitti. 1844’te bir makalesini Marx’ ın Paris’te çıkardığı dergiye gönderdi. Marx’ın dikkatini çekince, aralarında başlayan yazışma sonucu Paris’te yaşamının sonuna kadar sürecek işbirliğini doğuran tanışma gerçekleşti (Eylül 1844).

İşçi Sınıfının Durumu

İşçi sınıfının içinde bulunduğu koşulları yakından inceleyerek 1845’te Die Lage der Arbeitenden Klasse in England (İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu) adlı eseri yayımlandı. Marx ile birlikte kaleme aldığı Die Heilege Familie (Kutsal Aile) 1845’te yayımlandı. Bunu ortak eser olan içinde tarihsel maddeciliğin temellerini taşıyan Die Deutsche Ideologie (Alman İdeolojisi) 1846 izledi. Bu ortak çaba 1847′ de Londra’da Komünistler Federasyonu’nun kurulmasını da sağladı. Birlikte Komünizmin İlkeleri adlı programı hazırladılar. Bunu yine 1848’de birlikte hazırladıkları Komünist Manifestosu (Menifest der Kommunusticshen Partei) izledi. 1848 Devrimi’ne katılmak için Almanya’ya gitti, ardından babasının Manchester’daki işletmesinin başına döndü.

Marx İle İlişkisi

Londra’ya yerleşen Marx‘ı parasal yönden destekledi, 1854’te babasının şirketine ortak olunca desteğini daha da artırdı. 1864’te Birinci Komünist Enternasyonal’in Londra’daki örgütlenmesinde etkinliği Marx kadar oldu. 1870’te Londra’ya yerleşti. Paris Komünü’nün 1871 yenilgisiyle Enternasyonal’in merkezin New York’a taşınması Engels’i Fransız ve Alman sosyalistleriyle daha sıkı ilişkiye itti. Eugen Dühring’e (1883-1921) karşı yazdığı ve Anti Dühring adıyla bilinen Herrn Eugen Dühring’s Umwâlzung der Wissenschaft’ı (Bay Eugen Dühring’in Bilimi Yıkması) yayımlayarak tarihsel maddeciliğin ilkelerini ortaya koydu. Marx’ın 1883’te ölümünden sonra Marksizmin öncüsü konumuna geldi.

1884’te yayımladığı Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats) ile toplumların evrimini bir bütünlük içinde ortaya koyarak tarihsel maddeciliği temeline oturttu. Bu arada Marx’ın notlarından yararlanarak Das Kapital‘in 2. ve 3. ciltlerini 1885 ve 1894’te yayımladı. Engels’in etkinliğiyle 1889’da Paris’te İkinci Komünist Enternasyonal kuruldu. Marx ile 1844-1883 arasındaki yazışmaları 1913’te 4 cilt olarak yayımlandı. Der Deutsche Bauernkrieg (Alman Köylü Savaşı) 1850, Socialisme Utopique et Socialisme Scientifique (Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm) 1880, 1873-1883 arasında yazdığı notlardan 1925’te yayımlanan Dialektik der Natur (Doğanın Diyalektiği), Ludwig Feuerbach und der Ausgang der Klassischen Deutschen Philosophie (Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesnin Sonu) 1888, yine ölümünden sonra yayımlanan Die Rolle der Gewalt in der Geschichte (Tarihte Gücün Rolü) 1886.


Kaynak – 2

Friedrich ENGELS, (1820-1892)

Ünlü bir Alman sosyoloji bilginidir. Karl Marx ile birlikte bilimsel sosyalizmin kurucusu olarak tanınır. Engels 1820’de Almanya’nın Barmen şehrinde doğdu. Babası, Ren bölgesinde yaşayan zengin bir fabrikatördü. Engels önce iş hayatına atıldı. 1842’de, babasının işlerini yönetmek üzere, İngiltere’de Manchester şehrine yerleşti. Yalnız onun asıl ilgisini çeken konu, o çağın devrimci akımları oldu.

Friedrich Engels

Friedrich Engels

1844’te Paris’e yaptığı bir yolculukta Karl Marx‘la tanıştı. Ondan, sonra kırk yıl boyunca, Marx’la birlikte çalışarak, bilimsel sosyalizmin ana kitaplarını ortaya koydu. Marx, nazariye ve sistem bakımından daha güçlü olduğu halde Engels pratik meseleler ve politika stratejisi yönünden daha başarılıydı. 1845’te «İngiltere İşçi Sınıfının Hayat Şartları» adındaki kitabını yayınladı. 1847’de de Karl Marx’la birlikte, «Komünist Manifestosu» nu yazdı.

Engels’in, 1848 Alman Devrimi sırasında Baden ayaklanmalarına katılmış olması, dikkatini askerlik bilimine çekti, bu konuda çeşitli çalışmalar yapmasını sağladı. «Po ve Ren», «Askeri Meseleler ve Alman İşçi Sınıfı» adındaki kitaplarında bu konuları işledi, «Tüm Savaş» düşüncesiyle birlikte devrimci taktikler üzerindeki fikirlerini ileri sürdü. 1864’te İrlandalı Elizabeth Burns’la evlendi, 1895’te Londra’da öldü.

Engels, Marksizm’in temel görüşü olan tarihsel maddeciliğin ortaya konulmasında önemli bir rol oynamıştır.


Leave A Reply