Friedrich Hund Kimdir?

0
Advertisement

Friedrich Hund kimdir ve ne yapmıştır? Friedrich Hund hayatı, biyografisi, fizik alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

Friedrich Hund

Friedrich Hund; (d. 4 Şubat 1896, Karlsruhe, Almanya), atomların ve moleküllerin elektron yapıları üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Alman fizikçidir. Moleküllerin elektron yapısının ve kimyasal bağ oluşumunun belirlenmesinde, molekül yörüngemsilerinden yararlanma yönteminin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

Hund, bir yıl kadar konuk öğretim görevlisi olarak bulunduğu Harvard Üniversitesi’ nin dışında hep Alman üniversitelerinde (Rostock, Leipzig, Jena, Frankfurt am Main ve Göttingen) ders verdi ve araştırma yaptı. Başlıca yapıtları, Einführung in die theoretische Physik (1945-50, 5 cilt; Kuramsal Fiziğe Giriş), Theoretische Physik (1956-63, 3 cilt; Kuramsal Fizik), Theorie des Aufbaues der Materie (1961; Madde Yapısı Kuramı), Grundbegriffe der Physik (1969; Fiziğin Temel İlkeleri) ve Geschichte der physikal Begriffe’dir (1972; Fizik Terimleri Tarihçesi).


Leave A Reply