Geoffrey Chaucer Kimdir

0
Advertisement

Geoffrey Chaucer kimdir? İngilizlerin ilk büyük şairlerinden olan Geoffrey Chaucer hayatı hakkında kısa bilgi.

Geoffrey Chaucer

25 Ekim 1400 yılında da yine aynı yerde Londra’da hayata gözlerini yummuştur. İngilizler’in ilk büyük şairidir. Çeşitli İngiliz tiplerini hicvettiği «Canterbury Tales» (Canterbury Masalları) adlı şaheseri ile Orta İngilizce çağını kapayıp Modern İngilizce çağını açmıştır.

Geoffrey Chaucer 1343 yılında Londra’da doğmuştur. Babası, Kral III. Edward’ın levazımcılarından olan bir şarapçıydı. Küçük yaşta, Kral’ın oğlu Clarence Dükü’nün eşi Elizabeth’in yanında çalıştı. Yüz Yıl Savaşları’nda asker olarak Fransa’ya gitti, esir düştü. Burada bir yıl kaldıktan sonra 1360’ta kurtarılarak İngiltere’ye döndü. Bu devrede yazdığı şiirlerde Fransız etkisi görülür. Fransızcadan kısmen çevirdiği «Le Roman de la Rose» (Gül Destanı) adlı manzumesi bu etkinin güzel bir örneğidir.

Geoffrey Chaucer 1373’te, İngiltere Kralı’nın elçisi olarak kuzey İtalya’da seyahat etti. O günlerde yazdıklarında İtalyan edebiyatının etkisi bellidir. 1386-1400 yıllarında Chaucer yazı hayatında kendini bulmuştur. 1387’den itibaren «Canterbury Tales» adlı eseri üzerinde çalışmaya başladı. Bu eser, Ortaçağ İngiliz toplumunun hemen her sınıfından birçok tipin canlı ve alaylı bir şekilde anlatılması yönünden İngiliz edebiyatında bir ekol meydana getirmiştir. 25 Ekim 1400 tarihinde Londra’da Geoffrey Chaucer’un ölümü ile «Canterbury Tales» yarım kalmıştır.

Advertisement

Leave A Reply