Michael Jackson, Ghosts Çevirisi

0
Advertisement

Michael Jackson Ghosts Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Michael Jackson Ghosts şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce ve Türkçe şarkı çevirileri.

Michael Jackson, Ghosts

Michael Jackson – Ghosts Çevirisi

 • There’s a ghost down in the hall
  Salonda bir hayâlet var
  There’s a ghoul upon the bed
  Yatağın üzerinde bir yaratık var
  There’s something in the walls
  Duvarlarda bir şeyler var
 • There’s blood up on the stairs
  Merdivenlerde kanlar var
  And it’s floating through the room
  Ve odada geziniyor
  And there’s nothing I can see
  Ve görebildiğim hiçbir şey yok
  And I know that that’s the truth
  Ve biliyorum ki gerçek bu
  Because now it’s haunting me
  Çünkü şimdi beni izliyor
 • I don’t understand it
  Anlamıyorum
  Hey
  Hey
  I don’t understand it!
  Anlamıyorum!
  …Aaow
  …Aaow
 • There’s a thumpin’ in the floor
  Yerde bir vuruş var
  There’s a creak behind the door
  Kapının arkasında bir gıcırtı var
  There’s a rocking in the chair
  Sandâlye sallanıyor
 • But there’s no-one sitting there
  Ama üzerinde kimse oturmuyor
  There’s a ghostly smell around
  Havada hayâlet kokusu var
  But nobody to be found
  Ama kimse bulunmuyor
  And a coughin’ and a yawninVe bir öksürük ve bir esneyiş
  Where a restless soul is going
  Durmak bilmez bir ruhun gittiği yer
 • Don’t understand it!
  Anlamıyorum!
  Hey
  Hey!
  Don’t understand it!
  Anlamıyorum!
  …Ha-Hey!
  …Ha-Hey!
 • And who gave you the right to shame my family?
  Peki kim verdi sana ailemi utandırma hakkını?
  And who gave you the right to shake my baby, she needs me
  Peki kim verdi sana bebeğimi sarsma hakkını, bana gereksinimi var O’nun
  And who gave you the right to shame my family tree?
  Peki kim verdi sana aile ağacımı utandırma hakkını?
  You put a knife in my back
  Sırtıma bıçak sapladın
  Shot an arrow in me!
  Bana ok attın!
  Tell me, are you the ghost of jealousy?
  Söyle bana, sen kıskançlığın hayâleti misin?
  The ghost of jealousy
  Kıskançlığın hayâleti
 • There’s a thumpin’ in the floor
  Yerde bir vuruş var
  There’s a creak behind the door
  Kapının arkasında bir gıcırtı var
  There’s a rocking in the chair
  Sandâlye sallanıyor
  But nobody’s sitting there
  Ama üzerinde kimse oturmuyor
 • There’s a ghostly smell around
  Havada hayâlet kokusu var
  But nobody to be found
  Ama kimse bulunmuyor
  And a coughin’ and a yawninVe bir öksürük ve bir esneyiş
  Where a restless soul is going
  Durmak bilmez bir ruhun gittiği yer
 • Don’t understand it!
  Anlamıyorum!
  Yeah Yeah!
  Yeah yeah!
  Don’t understand it!
  Anlamıyorum!
  You’re just a dog gone!
  Sen lânet olasının tekisin!
  Aaow!
  Aaow!
 • And who gave you the right to scare my family?
  Peki kim verdi sana ailemi korkutma hakkını?
  And who gave you the right to scare my baby, she needs me
  Peki kim verdi sana bebeğimi korkutma hakkını, bana gereksinimi var O’nun
  And who gave you the right to shame my family tree?
  Peki kim verdi sana aile ağacımı utandırma hakkını?
 • And who gave you the right to take intrusion, to see me?
  Peki kim verdi sana araya girme hakkını, beni görmek için?
  And who gave you the right to shame my family?
  Peki kim verdi sana ailemi utandırma hakkını?
  And who gave you the right to hurt my baby, she needs me
  Peki kim verdi sana bebeğimi incitme hakkını, bana gereksinimi var O’nun
  And who gave you the right to shame my family tree?
  Peki kim verdi sana aile ağacımı utandırma hakkını?
 • You put a knife in my back,
  Sırtıma bıçak sapladın
  Shot an arrow in me!
  Bana ok attın!
  Tell me, are you the ghost of jealousy?
  Söyle bana, sen kıskançlığın hayâleti misin?
  A suckin’ ghost of jealousy
  Kıskançlığın iğrenç hayâleti
  …Aaow!
  …Aaow!
 • And who gave you the right to shame my family?
  Peki kim verdi sana ailemi utandırma hakkını?
  And who gave you the right to shake my baby, she needs me
  Peki kim verdi sana bebeğimi sarsma hakkını, bana gereksinimi var O’nun
  And who gave you the right to shame my family tree?
  Peki kim verdi sana aile ağacımı utandırma hakkını?
  And who gave you the right to take, intrusion to see me?
  Peki kim verdi sana araya girme hakkını, beni görmek için?
 • And who gave you the right to hurt my family?
  Peki kim verdi sana ailemi incitme hakkını?
  And who gave you the right hurt my baby, she needs me
  Peki kim verdi sana bebeğimi incitme hakkını, bana gereksinimi var O’nun
  And who gave you the right to shame my family tree?
  Peki kim verdi sana aile ağacımı utandırma hakkını?
 • You put a knife in my back
  Sırtıma bıçak sapladın
  Shot an arrow in me!
  Bana ok attın!
  Tell me, are you the ghost of jealousy?
  Söyle bana, sen kıskançlığın hayâleti misin?
  The ghost of jealousy
  Kıskançlığın hayâleti
 • Aaow!
  Aaow
  Aaow
  Aaow
  Dog gone
  Kahretsin
  But there’s no doubt about it, piece of mind
  Ama hiç kuşku yok, huzur
  Tell me, are you the ghost of jealousy?
  Söyle bana, sen kıskançlığın hayâleti misin?


Leave A Reply