Göre Edatı (İlgeci) İle İlgili Cümleler

0

Göre ilgeci, edatı nasıl kullanılır? Göre ilgeci ile kurulmuş cümlelere örnekler, örnek Göre edatlı cümleler.

Göre Edatı (İlgeci) İle İlgili Cümleler

göre: Bu sözcük, yönelme durumu eki almış sözcüklerle kullanılır ve karşılaştırma, görelik, görecelik anlamları verir: Ayşe’ye göre, bana göre, ona göre, duyduğuma göre, neye göre, kime göre, boyuma göre… gibi.

Advertisement
 1. ***”Bizim bulunduğumuz sanatoryum – bizim diyorum, çünkü aynı sanatoryumda beş on Türk vardık- hayli kozmopolit bir yer olmakla beraber havasındaki Alman sevgisi, o zamanın ölçülerine göre bile insanda hayret uyandırıyordu.”
 2. ***”Mustafa Kemal ise kendi kudret ölçüsüne göre, o şuyu, o buyu dikkate değer bile bulmuyor.”
 3. ***”… koyu kirpiklerinin sarı yaldızlı uçlarını, tenine göre daha esmer duran dirsek…”
 4. ***”Bana göre denilebilir ki, Bern’in nice tarihi…”
 5. ***”Öteden beri kulağıma geldiğine göre yine maması tarafımdan…”
 6. ***”Babasının dediğine göre eve hiç anket defteri getirmemiş.”
 7. ***”… ortada görünür bir sebep yokken, muayyen gün ve saatlere göre, denizlerin…”
 8. ***”Sonradan öğrendiğime göre annem, idareli bir kadınmış.”
 9. ***”Bir de baktım ki, dükkânlarda satılan şeylere göre sahiplerine birer…”
 10. ***”Nuran da dalgınlığından kendine göre anlamlar çıkarıyor fakat üstüne düşmüyordu ağabeysinin.”
 11. ***”İşte, bugünkü diplomat o eski saraylının bir devamı olduğuna göre hex…”

Eşitlik durumu eki -ce, kimi zaman “göre” anlamını verir: bana göre yerine bence; kendime göre yerine kendimce; sana göre yerine sence; aklınca, kanımca, fikrimce, huyumca, gönlümce gibi kullanılışlarda yine, göre anlamı verir.


Leave A Reply