Gözlüğün Tarihçesi, Gözlük Nasıl İcat Edildi? İlk Gözlükler Nasıldı?

0
Advertisement

Gözlük nasıl icat edildi? İlk gözlükler nasıldı? Artık hayatımızın bir parçası olan gözlüğün tarihi gelişimi ve tarihçesi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

gözlük

Kaynak : pixabay.com

Gözlüğün Tarihçesi

Söylendiğine göre gözlüğü ilk kullananlar Çinlilerdir. Kendi aralarındaki efsaneye göre M. Ö. 500 yıllarında Çinliler gözlük kullanmıştır. Ünlü gezgin Marco Polo da 1275 yılında Çin’de gözlük takmış kimseler gördüğünü söylemiştir. Batı dünyasında, ilk defa, İngiliz bilgini Roger Bacon‘un 1269’da yayınlanan kitabında gözlükten bahsedilmiştir. Gözlüğün ilk kullanıldığı memleketlerden biri de İtalya’dır. 1352’de yapılan bir portredeki şahsın gözlük kullandığı görülmektedir.

İlk gözlük camları saydam kuvars ve benzeri maddelerden yapılıyordu. Bunlar kaba saba oluyor, gereği kadar fayda sağlamıyordu. Sonradan, isteğin de artması üzerine, gözlük merceklerinin camdan yapılmasına başlandı. Gözlük kullanılması XVI. yüzyıldan beri yaygın bir hal aldı. Gözlük üzerindeki çalışmalar daha sonraki yıllarda çok ilerledi. Teleskop ve mikroskopun icadı da gene gözlüğe esas olan mercekler sayesinde oldu.

Amerikalı bilgin Benjamin Franklin 1784′ te iki odaklı gözlüğü icat etti. Bu sayede, gözlük değiştirmeden hem uzağa, hem de yakına bakmak mümkün oluyordu. Bu gözlüğün özelliği, camının iki ayrı mercekten meydana gelmesi, bu iki parçanın da tam ortada birleşmesiydi. XX. yüzyılda Franklin‘in iki odaklı gözlüğünü bir tek camda yapmak mümkün olduğu gibi, orta uzaklıklar için üç odaklı gözlükler de yapıldı.

Gözün İçine Yerleştirilen Camlar (Lensler)

1887’den beri yeni bir çeşit gözlük yapılmasına başlandı, sonradan çok daha geliştirildi. Bunlar doğrudan doğruya gözün içine, göz yuvarlağının üstüne yerleştiriliyor. Bu tip gözlükler de bildiğimiz bütün gözlüklerin vazifesini görebiliyor. Gözün içine yerleştirilen bu camlar gözün kalıbını almak suretiyle yapılıyordu.

Bunlar önceleri camdan yapılıyordu, 1938′ elen sonra plâstik maddelerden yapılmaya başlandı. Bu camlarda göz yuvarlağıyla cam arasında bir sıvı bulunuyordu. 1950’den sonra doğrudan doğruya saydam tabakaya gelecek tipte camların yapılmasına başlandı. Üstelik, artık göz kalıbını almaya da lüzum kalmıyor, gözün yuvarlaklığı aletlerle ölçülüp gözlük ona göre seçiliyor.

Advertisement

Doğrudan doğruya göze takılan camlar dışarıdan fark edilmez. Ayrıca, kırılma tehlikesi de olmadığından en hareketli sporları yaparken bile kullanılabilir.

Güneş Gözlükleri

Gözlük bugünkü toplumun en önemli araçlarından biri halindedir. Yalnız göz kusurlarını gidermek için değil, gözleri korumak için de kullanılıyor. Bu tip gözlüklerin başında güneş gözlükleri gelir. Daha çok karda, denizde kullanılan bu gözlükler renklidir, güneş ışınlarının parlaklığını azaltır.

Ayrıca, koruyucu gözlükler de yapılmıştır. Bunları fabrika işçileri gözlerini küçük zerreciklerden korumak için kullanırlar.


Leave A Reply