Güzel Sanatlar Dalları ve Özellikleri

0
Advertisement

Güzel sanatların dalları ve bu dallar hakkında kısa açıklamalar

Bir duvar ressamının elinden çıkmış bir eser...

Bir duvar ressamının elinden çıkmış bir eser…

Edebiyat: Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Edebiyat önce “nazım” ve “nesir” diye iki kola ayrılır; ayrıca hikaye, roman vs. gibi çeşitlere bölünür.

Resim: Çeşitli boyalarla bir yüzey üzerine çizgiler çizme, boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya “ressam” denir. Resim de, yapılış şekillerine göre, çeşitli kollara ayrılır. Yüzyıllar boyunca resim sanatı çeşitli etkiler altında kalarak birçok değişiklikler geçirmiştir.

Heykel: Ya doğada var olan, ya da zihinlerde canlandırılan varlıkları, taş, çamur, tahta, çeşitli madenler gibi maddeler kullanarak üç boyutlu olarak yaratmaktır. Heykel yapanlara “heykeltraş” denir.

Mimarlık: İnsanların estetik zevklerini karşılayacak şekilde binalar yapmak sanatıdır. Tarihi tapınaklar, camiler, saraylar yüzyıllar boyunca güzel sanat örnekleri olarak şehirleri süslemektedir.

Müzik: Sesleri melodi haline getirmek sanatıdır. Müzik eserleri de birçok sınıflara ayrılır. Müziğin tiyatro sanatı ile birleşmesinden opera doğmuştur. Opera ve operetlerde, müziğin yanı sıra, söz ve mimikler de yer alır.

Advertisement

Tiyatro: Bir hikayenin sahnede oyuncular tarafından seyirciler önünde temsil edilmesidir. Bugün tiyatro eserleri radyolarda, televizyonlarda, sinemalarda da yer almaktadır. Tiyatro tekniği eskisine nazaran çok ilerlemiştir.

Dans: Müziğe uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Bütün yük vücutta toplanır. Melodileri vücudun çeşitli hareketler yaparak ifade etmesi gerekir. Dansın da çeşitleri vardır. Günümüzün modern dansları güzel sanatlar çerçevesine girmez.

Fotoğraf : Doğadaki ya da yaşam alanlarında ki insan, hayvan ve ya cansız varlıkların o anki duruşlarının yakalanıp insanlara estetik açıdan keyif verirken bir çok fotoğrafta da insanlar aynen diğer sanat dallarında olduğu gibi duygulanabilmektedir. Fotoğürafçılık özellikle teknolojinin gelişmesi ile daha fazla kişinin ilgilendiği bir güzel sanatlar dalı haline gelmiştir.

Sinema : Geçmişten geleceğe yazılmış olan canlı, renkli ve hareketli birer mesaj birer mektuptur sinema. Sinema önceleri güzel sanatların bir dalı olarak kabul edilmemişse de şu anda bir çok sinema filmi birer sanat harikası olarak kabul edilmektedir. Teknolojinin de ilerlemesi ile çok fazla görsel efekt kullanarak film yapılmasına rağmen bir sanat eseri sayılacak sinema filmi sayısı çekilen film sayısına oranla oldukça düşük sayıdadır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply