Hanefi Mezhebi Nedir?

0

Müslüman dünyasının büyük bir çoğunluğunun da kabul etmiş olduğu Hanefilik mezhebi nedir? hanefilik ne anlama gelir?

Müslümanlar’ın çoğunluğunun kabul ettiği mezhebin mensuplarına verilen addır. Hanefîlik, 4 Sünnî mezhepten, zaman bakımından ilkidir. Bu mezhebin kurucusu «İmâm-ı Azam» (En Büyük İmam) denilen Ebu-Hanife Numan ibni Sabit’tir. (Küfe, 699 – Bağdat, 769).

Advertisement

Dört Sünnî mezhebin en liberal olanı Hanefîliktir. Selçuklu ve Osmanlı Türkleri, Hanefî oldukları için, bütün Yakın Doğu’da bu mezhep büyük bir üstünlük kazanmış, Şafiî ve Hanbeli mezheplerinin yerine geçmiştir. Timuroğulları da Hanefî’dir; bundan dolayı Ortaasya’da, Hindistan’da Hanefîlik büyük çoğunluk elde etmiştir. Dünya Türkleri’nin ezici çoğunluğu Hanefî’dir. Esasen bu mezhep, Türkler’in mezhebi olarak tanınmıştır. Halifeliği, yani dört Sünnî Mezheb’in başkanlığını elinde tutmuş olan 2 hanedan (Abbasiler’le Osmanoğulları) Hanefi’diler.

Dünyadaki Müslümanlar’ın %85’i kadarı dört Sünnî Mezhep mensuplarıdır. Dört Sünnî Mezhep’ten yüzde 52’si ise Hanefî’dir. Türkiye, Suriye, Orta Asya, Kafkasya, Kırım, Doğu Türkistan’ın ezici çoğunluğu, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Malaya, Çin, Endonezya Müslümanlarının çoğunluğu, Mısır’da, Irak’ta, Tunus’ta yüksek tabaka ve eski hanedan mensupları Hanefî’dir. Geri kalan bütün İslâm ülkelerinde de önemli Hanefî azınlığı vardır.


Leave A Reply