Hapis Ne Demek?

0

Hapis ne demek ne anlama gelir? Hapis ve hapishaneler ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız.

hapisSuçlu olduğuna mahkemece karar verilen kimselere uygulanan, belli bir süre suçluyu, toplumdan ayrı bulundurmak için, cezaevinde kalmak zorunda bırakan, hürriyeti bağlayıcı cezadır.

Advertisement

Kanunlarımıza göre bu ceza «ağır hapis», «hapis», «hafif hapis» olmak üzere üçe ayrılır:

Ağır Hapis. —
«Müebbet» veya «muvakkat» olur. Müebbet ağır hapse mahkûm olan, ölünceye kadar cezaevinde tutulur. Muvakkat ağır hapis 1 yıldan 24 yıla kadardır.

Ağır hapis dört devrelidir: 1) Suçlu 1 -6 ay geceli, gündüzlü hücrede kalır; 2) Cezanın altıda biri kadar bir süreyi gecelerini yalnız olarak geçirir; 3) Koğuşta kalır, bu devrede her 3 gün 4 gün sayılır; 4) Gene koğuşta kalır, bu devrede her gün 2 gün sayılır. Birinci devre mecburidir; diğer devrelerin birinden ötekine geçmek, hükümlünün iyi hal göstermesine ve kanunda yazılı asgari sürelerin dolmasına bağlıdır.

Hapis. — 3 günden 20 yıla kadardır. 5 ayı aşan cezalarda, ağır hapisteki şartlar uygulanır, yalnız hücre cezası yoktur.

Hafif Hapis. — 1 günden 2 yıla kadardır. Cezaları 1 ayı geçmiyen kadın ve çocuklar cezalarını oturdukları evde çekebilirler.

Advertisement

Hapis hükümlüleri, iyi hal gösterirlerse, cezalarının geri kalan kısmını, infaz makamlarının verecekleri kararla, kanundaki hükümlere göre, «şartlı olarak» serbest geçirebilirler.

Hapishane (Cezaevi). —
Hapis cezalarının uygulandığı yerdir. Eskiden suçlular hep bir arada, aynı şartlar altında bulundurulurdu. Bunun birçok mahzurları gömüldüğü için, çeşitli hapis usulleri konuldu.

Suçluları, serbest hayata dönünce iş görebilir bir durumda bulundurmak için, «iş esasına dayanan cezaevleri» açılmış, ayrıca, suçlu çocuklar için de «ıslah evleri» kurulmuştur.


Leave A Reply