Hasankeyf Kalesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hasankeyf Kalesi nerededir? Hasankeyf Kalesi tarihi, konumu, özellikleri hakkında bilgi.

Hasankeyf

Hasankeyf Kalesi; Dicle nehrinin güney kıyısında bir kaledir. Diyarbakır’dan 100 km. kadar uzakta bulunan kalenin asıl adı “Hısn-Kayfâ” dır. “Kale” anlamına gelen “hısn” Türkçe’nin özelliklerine uyarak, kalenin adı “Hasankeyf” şekline girmiştir.

Bugün bir bucak merkezi olan Hasankeyf kasabası Dicle nehri kıyısında, askeri- önemi büyük bir yerde bulunması bakımından, burada bir kale yapılması gerekli görülmüştü. Hasankeyf Kalesi Dicle nehri yatağından 100 m. kadar yüksektedir. Kalenin içinde, türbe, saray, cami yıkıntıları vardır. Camideki yazıtların en eskisi 1394 yılından kalmadır.

Hasankeyf

Hasankeyf’in kimler tarafından kurulduğu anlaşılamamışsa da, burasının 451 yılında bir Süryani piskoposluğu merkezi olduğu biliniyor. Hasankeyf İslâmlar’ın egemenliğine girdikten sonra, Abbasiler’in, Hamdaniler’in, Mervaniler’in eline geçmiştir. Daha sonra da sırasıyla Artukoğulları’na, Eyyubiler’e geçmiş, 1260’ta Moğollar tarafından zaptedilmiştir. Şehrin ve kalenin Osmanlı egemenliğine girmesi 1516 yılına rastlar.

Advertisement

Hasankeyf Kalesi’nden Dicle’ye doğru 200 basamaklı bir merdiven iner. Bu merdivenler kaleye su almak için yapılmıştır.


Leave A Reply