Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Hayvan Atasözleri

5
Advertisement

Hayvanlarla ilgili atasözleri ve bu atasözlerinin açıklamaları. Hayvanlar hakkında söylenmiş, ile ilgili güzel sözler ve açıklamalı atasözleri.

Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *Ata binersen Allah’ı attan inersen atı unutma
  Ata bindiğin zaman insafsız olma, hayvanı çok hırpalama. Buna Allah razı olmaz. Attan indiğin zaman da onun yemini, suyunu, tımarını unutma
 • *Atına bakan ardına bakmaz
  İyi bakılmış ata binen, düşman bana yetişecek mi diye arkasına bakmaz. İyi bakılmış at sahibine güven verir.
 • *At yiğidin yoldaşıdır
  Türk, atı çok sever. Birçok işlerini onunla arkadaşlık ederek yapar. At Türk’ün savaşta kahramanlık ortağıdır. Yolculuğu onunla yapar, yükünü onunla taşır. Atın özellikleri yiğitle birlikte söylenir.

At İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

*Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin
Üzerinde yük bulunan at yokuş aşağı inmekte zorluk çeker. Ama üzerinde yük de olsa yokuşa çıkmaya iyi dayanır. İnsan ise inişi yorulmadan iner de yokuşu çıkarken yorulur. Bu yüzden kişi hem kendisi, hem at için kolay olan davranışı yapmalı, yani inişte inmeli, yokuşta binmelidir.

 • *Bir çöplükte iki horoz ötmez
  Bir toplumda iki baş olmaz. Olursa aralarında anlaşmazlık çıkar, biri ötekini uzaklaştırır.
 • *Bir koyundan iki post çıkmaz
  Bir kimseden verebileceği kadar birşey aldıktan sonra, dolambaçlı yolla aynı şeyi tekrar almaya çalışmak, boşuna emek harcamaktır.
 • *Bülbülü altın kafese koymuşlar “ah vatanım” demiş
  Kişi, yurdu dışında ne kadar iyi bir yaşam ortamında olursa olsun yine yurdunu arar, onun özlemini çeker.
 • *Bülbülün çektiği dili belası
  Bülbül güzel öttüğü için kafese konulmuş özgürlüğünü kaybetmiştir. Kişi bundan ibret almalı dilini tutmalıdır. Düşünülmeden söylenen sözler, yersiz konuşmalar insanın başını derde sokar.
 • *Canı yanan eşek attan yürük olur
  Bir durumdan canı yanmış kişi, o durumun bir daha başına gelmemesi için elinden gelen çabayı harcar, başaramayacağı düşünülen işleri başarır.
 • *Çıngıraklı deve kaybolmaz
  Varlığını gösteren kişi, eser bırakan kişi nerede olursa olsun unutulmaz
 • *Havlayan köpek ısırmaz
  Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunmaz
 • *Deveden büyük fil var
  Hiçbir kimse görevinin büyüklüğü ve yetkisinin genişliği ile övünmemelidir. Çünkü ondan üstünü de vardır.
 • *Her koyun kendi bacağından asılır
  Herkes kendi suçundan sorumludur
 • *İt ürür, kervan yürür.
  Doğru yolda olanlara çatanlar, kervana ürüyen köpeğe benzerler. Bu tür karşı koymalar, yürüyüşü engellemez.
 • *Horoz ölür, gözü çöplükte kalır
  Kişinin sevdiği şeye karşı olan hırsı ölünceye kadar sürer.
 • *İki tımar bir yem yerine geçer
  Atı sık sık tımar etmek, yemle beslemek kadar önemlidir.
 • *Kanatsız kuş uçmaz
  Gereken imkanlarla donanıp güçlenmeyen kişi amacına ulaşamaz

FUKARANIN TAVUĞU, TEK TEK YUMURTLAR

Yoksulluktan kurtulmak, varsıl olmak öyle sanıldığı gibi kolay değildir.

Yoksulla varsılın (zenginin) çalışma, para kazanma koşulları aynı değildir. Bir varlıklı kişi aynı sermaye ile yoksuldan daha çok para kazanır. Çünkü yoksulun olanakları dardır, sınırlıdır. Diyelim ki, bir varlıklı kişi ile bir yoksul kişi tavukçuluk yapıyorlar. Varlıklı kişi, aynı tavuktan daha çok verim aldığı halde, yoksul kişi, aynı verimi alamaz. Çünkü tavuklarına gereken bakımı yapamamış, gerekli yemi verememiştir. Öteki işler de buna benzer. Varsılın çevresi vardır. Malını daha iyi değerlendirir. Daha pahalı satar. Yoksul bu olanaklardan yoksundur. Eskiler buna “talih” demişler. Yani “talih fakirlere gülmez” denilmiş, geçilmiş. Olanaksızlığın nedeni görülmeyen, ortada olmayan bir nedene bağlanmış. Zamanımızda yoksullar, tek tek yapamadıkları işleri, birleşip örgütlenerek, örneğin kooperatifler kurarak daha verimli sonuçlar alıyorlar.

Demek oluyor ki, kısıtlı olan olanaklar genişletilirse, güçler bir araya getirilip çoğaltılırsa, yapılan işlerden daha başarılı sonuçlar alınabilir.

Yularsız Ata Binilmez:

ANAFİKİR : Disiplinsiz bir işin başına geçmek, doğru değildir.

Advertisement

Yularsız at, denetimi mümkün olmayan attır. Kimin ne yaptığı belli olmayan, çalışanları disiplinsiz davranan işler de böyle bir ata benzetilmektedir. Kişi, seçmek durumunda kaldığında, disiplinsiz bir iş yerine, düzenli, disiplinli bir işi seçmelidir. Çünkü böyle bir işyerinde çalışma huzuru olur, yapılan işten daha olumlu sonuçlar elde edilir. Yönetecek kişinin uğraşmak zorunda kalacağı fazla sorunlar olmaz. Oysa denetimsiz, disiplinsiz bir iş yüklenecek kişi, kendisini çok yıpratacak, istemediği çok sorunla karşılaşacak huzuru bozulacak ve verim elde edemeyecektir.

Kuşlar İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış
  Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya çalışırsa beceremez. Kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç olur.
 • *Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar
  Büyüklerin tuttuğu yol küçüklere örnek olur, onlar da aynı yolu izler.
 • * Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar
  Kişi çalışıp, kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir.
 • *Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
  Başkasının malı bize olduğundan daha değerli görünür. Oysa aynı şey bizde de vardır.
 • *Köpek sahibini ısırmaz
  Kişi ne kadar aşağılık olursa olsun, kendini benimseyip koruyana kötülük etmez
 • *Köpeksiz sürüye kurt girer
  Koruyucusuz topluma, bekçisiz ülkeye düşman saldırır.
 • *Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider
  Sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan, maymun iştahlı olan kişiye kimse güvenmez
 • *Leyleğin ömrü laklakla geçer
  İşsiz kişi bütün zamanını gevezelikle, çene çalmakla geçirir.
 • *Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
  Kirli şeylerle birarada bulunanalar, ne kadar ufak olursa olsun ve ne kadar zararsız görünürse görünsün, içimiz almaz.
 • *Yavuz at yemini arttırır.
  Görevini başarı işle yürüten kişi, bunun karşılığını görür. Gücü artan kişi de görevini daha büyük bir çabayla yapar
 • *Yuvayı yapan dişi kuştur
  Bir evin yönetim, geçim düzenini ve ailesinin mutluluk içinde yaşamasını kadın sağlar
Devamı
 • *Yumurtlayan tavuk bağırgan olur.
  Çalışan ve verimli kişi, kendini göstermek ve yaptığını herkese duyurmak için sesini yükseltir.
 • *Yılanın başı küçükken ezilir
  Büyüyeceği belli olan her tehlike, daha başta önlenmeli, düşman güçlenip, zarar verecek duruma gelmeden ezilmelidir.
 • *Yalnız öküz çifte koşmaz
  İki kişi ile yapılması gereken bir işi tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru değildir.
 • *Talı dil yılanı deliğinden çıkarır.
  Tatlı dil, güzel söz azgın düşmanı bile yola getirir.,

Aslan İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Hayvanlarla İlgili Güzel Sözler:

 • -Hayvanları sevmeyen, insanları da sevmez
 • -Hayvanlar sevildiğini bilir
 • -Hayvanlar en uysal dostlarımızdır
 • -Hayvanlara acımayan, insanlara da acımaz
 • -Hayvanlarla dost olmak üzüntüleri dağıtır


5 yorum

Leave A Reply