At İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları (At Hakkında)

1

İçinde at kelimesi geçen atasözleri nelerdir? At konulu atasözlerinin açıklamaları, anlamları. At ile ilgili atasözleri ve anlamları

At İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

At İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Atasözleri

 • abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
  görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.
 • aç at yol almaz, aç it av almaz
  iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.
 • ağanın gözü ata tımardır
  iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.
 • akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını
  çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • arık ata kuyruğu da yüktür
  güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.
 • arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
  bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.
 • aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
  güçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.
 • at, adımına göre değil, adamına göre yürür
  atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağlı olduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin bilgisine ve çabasına bağlıdır.
 • at arıklıkla, yiğit gariplikle
  zayıf ve garipken kişiliklerini yitirmeyip görevlerini başarı ile yapanlar üstün niteliklerini o zaman belli etmiş olurlar.
 • at at oluncaya kadar sahibi mat olur
  bir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yorulur, yıpranır.
 • at beslenirken kız istenirken
  at bakımlı olduğunda satılmalı, kız da güzelliği geçmeden evlendirilmelidir.
 • at binenin, kılıç kuşananın
  her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.
Devamı
 • at binicisine (sahibine) göre kişner (eşinir)
  insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.
 • at binicisini bilir (tanır)
  işçi, yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını bilir ve çalışmalarını ona göre yürütür.
 • at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz” bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her zaman eksiksiz olarak ele geçmez.
 • at görür aksar, su görür susar” meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.
 • at ile avrat yiğidin bahtına” kişinin satın aldığı attan ve evlendiği kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez, her ikisi de talihine kalmıştır.
 • at ölür, itlere bayram olur
  değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar.
 • at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
  yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
 • at var, meydan yok
  yapacak güç var ancak kullanma imkânı yok.
 • at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)
  gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz
Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan:

ANAFİKİR : Kişi arkadaşlık kurduklarından mutlaka etkilenir. Arkadaşlık kişiler arasında ortak yönlerin bulunması üzerine kurulan bir ilişkidir. Ancak ortak yanların bulunduğu gibi ortak olmayan yanlar da arkadaşlar arasında bulunabilir. Zamanla, kurulan arkadaşlığın olumlu veya olumsuzluğuna göre kişiler birbirinden etkilenirler. Birinde olan güzel bir davranışı diğeri de kabullenebildiği gibi, olumsuz bir davranış da davranışlar arasına katabilir. Çünkü arkadaşlığın uzun süreli olması için ortak yanların çoğalması gerekir.

Atın Ölümü Arpadan Olsun:

ANAFİKİR: Çok sevilen yiyecekten ölmek, başka nedenlerle ölmekten iyidir. İnsanlar ölümlüdür. Yaşamları sonsuza kadar sürmez. Yaşamın gereklerini yerine getiremez duruma düşünce, her canlı gibi yok olmaya mahkumdurlar. Daha uzun bir süre yaşamak için, sürekli çalışır, çabalarlar. Yaşamlarının son bulmasını istemezler. Kazalar, tabii afetler, elde olmayan nedenler yaşama son veren en belirgin olaylardır. Kişi, ölüm nedeni konusunda bir seçim yapmak durumunda kalsa, elde olan nedenlerle ölmeyi seçer. Hele bu neden, en çok sevdiği ortam içinde yaşamak olursa, ölüme seve seve gider.

Bir Sürçen Atın Başı Kesilmez:

ANAFİKİR: İyi tanıdığımız kişilerin bir kötü davranışları üzerine, onları gözden düşürmemeliyiz. Kişileri genel tutum ve davranışlarıyla değerlendirmeliyiz. Değeri verirken de iyi ve kötü yanlarını ayrı ayrı kefelerde tartmalı, ağırlığına göre de kişileri adlandırmalıyız. Kusursuz insan bulmak, düşünülemez. Yeter ki kusurlar sürekli ve zararlı olmasın. Yıllarca bize iyi görünmüş, herkesçe iyi olarak tanınmış kişileri, ellerinde olsun veya olmasın, yanlış bir davranışları karşısında en büyük ceza ile cezalandırmamalıyız. Onları cezalandırırken bir zamanlar bize yaptıkları iyilikleri de değerlendirerek kararımızı vermeliyiz.

Gem Almayan Atın Ölümü Yakındır:

ANAFİKİR : Dik kafalı, söz dinlemeyen kişiler kısa bir zamanda zarar görürler.

Düşüncelerimizin, davranışlarımızın her zaman doğru olduğunu düşünmemeliyiz. Çoğu zaman kendi hatalarımızı kendimiz göremeyiz. Başkaları bizim göremediklerimizi görüp, hatalarımızı anlayabilir. Böyle durumlarda başkalarının uyanlarını dikkate almalı, kendi bildiğimiz gibi davranmamalıyız. Dik kafalı, söz dinlemeyenlerin sonu hiç iyi olmaz. Fazla zaman geçmeden bu davranışlarının cezasını çekerler. Bazen de bu gibi davranışların sonunda yaşamlarını bile yitirebilirler.

Deyimler

 • at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
  iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.
 • at izi it izine karışmak
  iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.
 • at oynatmak
  1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam. 3) mec. bildiği ve istediği gibi davranmak: “Bizde ilk kurulan parlamento da Avrupa’daki benzerleri gibi, özel menfaatlerin gizlice at oynattığı bir alan olmakta gecikmemiş.” -H. Taner.
  Deyim

1 Yorum

Leave A Reply