At İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları (At Hakkında)

1
Advertisement

İçinde at kelimesi geçen atasözleri nelerdir? At konulu atasözlerinin açıklamaları, anlamları. At ile ilgili atasözleri ve anlamları

At İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

At İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Atasözleri

abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.

aç at yol almaz, aç it av almaz
iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.

ağanın gözü ata tımardır
iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.

akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını
çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.

Advertisement

arık ata kuyruğu da yüktür
güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.

arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.

aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
güçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.

at, adımına göre değil, adamına göre yürür
atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağlı olduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin bilgisine ve çabasına bağlıdır.

Advertisement

at arıklıkla, yiğit gariplikle
zayıf ve garipken kişiliklerini yitirmeyip görevlerini başarı ile yapanlar üstün niteliklerini o zaman belli etmiş olurlar.

at at oluncaya kadar sahibi mat olur
bir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yorulur, yıpranır.

at beslenirken kız istenirken
at bakımlı olduğunda satılmalı, kız da güzelliği geçmeden evlendirilmelidir.

at binenin, kılıç kuşananın
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.

Advertisement
Devamı

at binicisine (sahibine) göre kişner (eşinir)
insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.

at binicisini bilir (tanır)
işçi, yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını bilir ve çalışmalarını ona göre yürütür.

at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz” bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her zaman eksiksiz olarak ele geçmez.

at görür aksar, su görür susar” meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.

Advertisement

at ile avrat yiğidin bahtına” kişinin satın aldığı attan ve evlendiği kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez, her ikisi de talihine kalmıştır.

at ölür, itlere bayram olur
değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar.

at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.

at var, meydan yok
yapacak güç var ancak kullanma imkânı yok.

Advertisement

at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)
gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz

Deyimler

at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.

at izi it izine karışmak
iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.

at oynatmak
1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam. 3) mec. bildiği ve istediği gibi davranmak: “Bizde ilk kurulan parlamento da Avrupa’daki benzerleri gibi, özel menfaatlerin gizlice at oynattığı bir alan olmakta gecikmemiş.” -H. Taner.
Deyim

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply